ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเลี้ยงปลาในบ่อ, การเลี้ยงปลาในบ่อ หมายถึง, การเลี้ยงปลาในบ่อ คือ, การเลี้ยงปลาในบ่อ ความหมาย, การเลี้ยงปลาในบ่อ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การเลี้ยงปลาในบ่อ

 
          การเลี้ยงปลาในบ่อ
          การเลี้ยงปลาส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในบ่อ  ซึ่งมีการควบคุมการขยายพันธุ์ การให้อาหาร  การเจริญเติบโต ขนาดและอัตราการปล่อย  ตลอดจนให้การดูแลรักษา  แทนที่จะปล่อยปละละเลยให้เป็นไปตามธรรมชาติ

          การเลี้ยงปลาในบ่อ  เป็นการพัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิดผลผลิต  เช่น ใช้ที่ดินซึ่งเป็นที่ลุ่ม  หรือที่ดินที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกมาดัดแปลงแก้ไขให้เกิดผลผลิตเป็นปลาซึ่งเป็นอาหารโปรตีนผลผลิตต่อหน่วยเนื้อที่ของบ่อสูงมากเมื่อเทียบกับผลผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

          สิ่งที่ต้องพิจารณา สำหรับการเลี้ยงปลาในบ่อมีดังนี้

          ก่อนลงมือก่อสร้างควรวางแผนผังและออกแบบบ่อคันดิน    ท่อทางระบายน้ำ อาคาร และรายละเอียดเกี่ยวกับระดับพื้นที่ดังนี้

          ๒.๑  การจัดพื้นก้นบ่อ ถากถางเอาพืชก้นบ่อออกแล้วขุดร่องน้ำตามก้นบ่อติดต่อกันเป็นรูปก้างปลา เพื่อให้สะดวกแก่การระบายน้ำ ร่องก้นบ่อควรมีขนาดความกว้างและลึก ๕๐ เซนติเมตร  มีความลาดเทอย่างน้อย ๒-๓  ใน ๑,๐๐๐ในระหว่างการสร้างบ่อควรกลบหลุมและแอ่ง เพื่อให้การระบายน้ำก้นบ่อแห้งตลอดจะได้จับปลาได้สะดวก ร่องน้ำตรงกลางจะขุดตรงไปยังทางระบายน้ำออก  และขยายร่องให้กว้างและลึกก่อนถึงปากท่อระบายน้ำทิ้ง ๒-๓ เมตร เพื่อให้เป็นที่รวบรวมปลาเมื่อต้องการจับ

          ๒.๒ คันบ่อ เป็นส่วนสำคัญในการเก็บกักน้ำ หากสร้างคันบ่อในพื้นที่เป็นกรวด  หรือที่แฉะ จะต้องขุดให้ถึงส่วนที่เป็นดินแข็ง บริเวณที่จะตั้งคันต้องถากถางเอาหญ้า ต้นไม้กิ่งไม้ และเศษวัชพืชออกให้หมด หากดินบริเวณนั้นเก็บน้ำไม่ดีจะต้องขุดร่องทำแกนกลางด้วยดินเหนียวในที่ดินปนทราย ความกว้างของคันดินจะต้องเป็น  ๒ เท่า และมีแกนกลางที่เป็นดินเหนียวหนา ๔๐-๕๐ เซนติเมตร ดินที่ใช้ทำคันควรปราศจากเศษไม้ ก้อนหิน

          คันบ่อควรจะถมเป็นชั้นหนาชั้นละ  ๒๐ เซนติเมตรและอัดแน่น ถ้าดินแห้งควรจะรดน้ำ บด และอัดถมให้มีความสูงตามความต้องการ ความกว้างของสันคันบ่อไม่ควรจะน้อยกว่า๑ เมตร  แต่ถ้าทำให้กว้างไว้จะสะดวกต่อการใช้ยานพาหนะขนถ่ายปลา อาหารและอุปกรณ์อื่นๆ ความสูงของคันบ่อ ควรสูงกว่าระดับเก็บกักน้ำ  ๓๐ เซนติเมตรสำหรับบ่อขนาดเล็ก และ ๕๐เซนติเมตรสำหรับบ่อขนาดใหญ่  และควรจะคำนวณถึงการยุบตัวของคันดินไว้เผื่ออีกร้อยละ ๑๐

          ความลาดเทของคันดินด้านนอกควรจะเป็น  ๑ : ๑และด้านใน ๑ : ๒ และถ้าหากบ่อมีขนาดใหญ่ที่รับคลื่นลมหรือเป็นดินร่วน ควรจะมีความลาดเท ๑ : ๔ เมื่อทำคันเรียบร้อยแล้วควรปลูกหญ้าคลุมคันดิน  เพื่อป้องกันการพังทลาย ไม่ควรปลูกต้นไม้บนคันเพราะรากจะชอนไชทำให้น้ำรั่วได้  ในระหว่างการสร้างส่วนที่จะทำท่อทางระบายน้ำควรจะทิ้งว่างไว้ก่อน

          ๒.๓ ท่อทางระบายน้ำออก ระบบการระบายน้ำมีหลายแบบด้วยกัน แบบธรรมดาสำหรับบ่อขนาดเล็กใช้ฝังท่อใต้คันดินในตำแหน่งที่ต่ำสุด เพื่อให้การระบายน้ำได้ถึงก้นบ่อ  เพื่อความรวดเร็วในการระบายน้ำ  ขนาดของท่อควรมีความสัมพันธ์กับขนาดบ่อ  ท่อระบายน้ำ ควรทำด้วยวัตถุที่ทนทาน   เช่นซีเมนต์ไฟเบอร์กลาส หรือเหล็กอบสังกะสี การวางท่อควรป้องกันน้ำไหลซึมข้างๆ ด้วยการหุ้มท่อด้วยคอนกรีตเป็นตอนๆควรวางท่อต่ำกว่าก้นบ่อ ๓๐-๔๐ เซนติเมตร

          สำหรับบ่อขนาดใหญ่ควรทำเป็นประตูระบายน้ำทำด้วยคอนกรีต ลักษณะของประตูน้ำประกอบด้วยส่วนที่สามารถควบคุมน้ำ มีช่องสำหรับใส่ไม้อัดน้ำ  ๒  ช่อง  ระหว่างช่องทั้งสองอาจใส่ดินอัดแน่นก็ได้ และมีช่องสำหรับใส่ตะแกรงป้องกันปลาหนีอีกหนึ่ง ช่องประตูน้ำดังกล่าวอาจจะทำด้วยไม้ซึ่งมีความหนาประมาณ  ๒ นิ้วก็ได้ จะมีความคงทนนานถึง ๒๕ ปี

          ช่องสำหรับใส่ตะแกรงอาจจะทำตะแกรงเฉพาะส่วนล่าง  แต่ส่วนบนใช้ไม้อัดน้ำปิดไว้   เป็นประโยชน์มากในการระบายน้ำส่วนล่างออกไปพร้อมกับก๊าซที่เป็นพิษหรือเศษเหลือตามก้นบ่อ ควรใช้ตะแกรงตาห่างเพื่อให้น้ำไหลสะดวก  หรือจะคอยเปลี่ยนขนาดช่องตาของตะแกรงตามขนาดของปลาที่เลี้ยงก็ได้

          ๒.๔  ท่อทางระบายน้ำเข้า ท่อทางน้ำเข้าควรจะวางให้ 
          (๑) น้ำผ่านได้สม่ำเสมอ  และสามารถควบคุมการปล่อยน้ำได้
          (๒) สามารถป้องกันไม่ให้ปลาหลบหลีกทวนน้ำออกไปได้และ 
          (๓) ป้องกันไม่ให้ปลาที่ไม่ต้องการ หรือศัตรูปลาเข้ามากับน้ำ การวางท่อระบายน้ำควรระมัดระวังเป็นพิเศษ สำหรับบ่ออนุบาลควรมีตะแกรงป้องกัน ๒ ชั้น ขนาดช่องตาของตะแกรงควรเปลี่ยนแปลงตามขนาดของปลา  และต้องหมั่นทำความสะอาดเก็บเอาเศษตะกอน กิ่งไม้  ใบไม้ที่เข้าไปอุดตันออกทิ้งเพื่อให้น้ำถ่ายเทได้สะดวก

การเลี้ยงปลาในบ่อ, การเลี้ยงปลาในบ่อ หมายถึง, การเลี้ยงปลาในบ่อ คือ, การเลี้ยงปลาในบ่อ ความหมาย, การเลี้ยงปลาในบ่อ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu