ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การปลูกพืช, การปลูกพืช หมายถึง, การปลูกพืช คือ, การปลูกพืช ความหมาย, การปลูกพืช คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 3
การปลูกพืช

          การปลูกพืชเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเพาะปลูกซึ่งกระทำต่อจากการเตรียมดิน เกษตรกรจะต้องเร่งทำงานให้ทันกับช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมวิธีการปลูกของเกษตรกรแบบเดิมใช้แรงงานคนทั้งหมด ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและทำงานได้ช้า ในบางพื้นที่จะใช้แรงงานสัตว์หรือรถไถทำการเปิดร่อง แล้วใช้คนหยอดเมล็ดพืชตามปัจจุบันนี้การใช้เครื่องปลูกพืชมีการใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากเครื่องปลูกพืชจะช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกเร็วขึ้นทันฤดูกาล  ประหยัดค่าใช้จ่ายการปลูกพืชเป็นแถวจะช่วยในการดูแลรักษาหรือใช้เครื่องมืออื่นเช่น เครื่องมือกำจัดวัชพืช ทำงานได้สะดวก ประหยัดเวลา  และประหยัดเมล็ดพันธุ์           เครื่องปลูกพืชสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ชนิดใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
           ๑) เครื่องปลูกเป็นระยะ เครื่องปลูกนี้เป็นเครื่องปลูกที่ปลูกพืชเป็นแถวโดยมีระยะระหว่างต้นที่ค่อนข้างแน่นอนการปลูกเป็นแถวจะช่วยให้สามารถใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อกำจัดวัชพืช และเก็บเกี่ยวได้สะดวกภายหลัง พืชที่ปลูกโดยใช้เครื่องปลูกพืชเป็นระยะได้แก่ ข้าวโพด และถั่วเหลือง เป็นต้น
           ๒) เครื่องหยอดเมล็ด เป็นเครื่องปลูกสำหรับหยอดเมล็ดธัญพืชขนาดเล็กที่ต้องการปลูกเป็นแถว แต่มีจำนวนต้นในแต่ละแถวมาก และไม่จำเป็นต้องมีระยะห่างระหว่างต้นที่แน่นอน ลักษณะการทำงานของเครื่องปลูกชนิดนี้มีลักษณะโรย เช่น เครื่องปลูกแบบนาน้ำตม เครื่องปลูกแบบล้อเอียง เป็นต้น
           ๓) เครื่องหว่าน เครื่องมือสำหรับหว่านเมล็ดพืชให้กระจายพื้นที่เพาะปลูก โดยมีรูปแบบการปลูกที่ไม่แน่นอน
           ๔) เครื่องปลูกเฉพาะงาน เป็นเครื่องปลูกที่ใช้เฉพาะงาน  เช่น เครื่องปลูกกล้า  เครื่องดำนา
เครื่องปลูกอ้อยฯลฯ        

การปลูกพืช, การปลูกพืช หมายถึง, การปลูกพืช คือ, การปลูกพืช ความหมาย, การปลูกพืช คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu