ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โรคพืช, โรคพืช หมายถึง, โรคพืช คือ, โรคพืช ความหมาย, โรคพืช คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โรคพืช


          ปัจจุบันปัญหาด้านเศรษฐกิจนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกทีเนื่องจากจำนวนประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เนื้อที่ทำการเกษตรมีจำกัดหรืออาจน้อยลง  เพราะส่วนหนึ่งต้องนำมาใช้เป็นที่อยู่อาศัย  เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เนื้อที่ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่ในการเพาะปลูกพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ลดผลผลิตของพืช  คือปัญหาศัตรูพืช  ซึ่งหมายถึงโรคพืชและแมลง  แมลงและสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคกับพืชเป็นสิ่งมีชีวิต ได้พยายามปรับตัวเพื่อต่อสู้วิธีการป้องกันและกำจัดของมนุษย์ ตลอดมาเพื่อความอยู่รอด การศึกษาด้านศัตรูพืชจึงต้องกระทำติดต่อตลอดไป    เพื่อให้เข้าใจถึงวัฏจักรการเข้าทำลายพืชของแมลงและโรค    และใช้วิธีที่เหมาะสมในการป้องกันและกำจัดเพื่อแก้ปัญหาศัตรูพืชเหล่านี้ให้เป็นผลสำเร็จซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะด้านโรคพืช      ถ้าจะมีใครสักคนถามว่าความหมายของโรคพืชคืออะไร คงจะให้คำจำกัดความที่แน่นอนลงไปได้ยาก แต่ก็พอจะสรุปว่า เมื่อพืชแสดงอาการผิดปกติไปจากเดิมมีผลทำให้เกิดการสูญเสียในแง่การเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง   ไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือยาวก็ตาม   ก็ถือว่าพืชเป็นโรคทั้งสิ้น  ดังจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดของอาการที่ผิดปกติต่อไป

          ความเสียหายที่เกิดจากโรคพืช      ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ๓  ประการ คือ     ความอ่อนแอของพืชต่อการเกิดโรค   ความรุนแรงของเชื้อโรคและสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเกิดโรค  เช่น   อุณหภูมิ   ความชื้นสภาพ  ความเป็นกรดและด่างของดิน  ฯลฯ ในกรณีที่พืชอ่อนแอต่อโรคมาก เชื้อโรคมีความรุนแรงมากและสภาพแวดล้อมเหมาะสม  ความเสียหายจะเกิดขึ้นรุนแรง  ในอดีต  โรคไหม้ (blight) ของมันฝรั่งเคยระบาดรุนแรง ทำให้ผลผลิตมันฝรั่งในประเทศไอร์แลนด์ลดต่ำลงจนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคของประชาชน ทำให้ประชาชนอดอาหาร   ล้มตายเป็นจำนวนมาก ในประเทศไทยโรคพืชชนิดต่างๆ  เช่น  โรคใบสีส้มของข้าว โรคราน้ำค้างของข้าวโพด   โรครากเน่าของทุเรียน  ทำให้ผลผลิตของพืชลดลงคิดเป็นมูลค่าปีละหลายพันล้านบาท

โรคพืช, โรคพืช หมายถึง, โรคพืช คือ, โรคพืช ความหมาย, โรคพืช คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu