ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet), โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet) หมายถึง, โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet) คือ, โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet) ความหมาย, โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet)

          แผ่นตารางทำการ  (spread sheet)  หมายถึงแผ่นตารางที่ประกอบด้วยแนวตั้ง  และแนวนอนตัดกันเป็นช่องสี่เหลี่ยม  แนวตั้งเรียกว่า  "สดมภ์" (Column)  แนวนอนเรียกว่า  "แถว"  (Row)  ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการตัดกันของสดมภ์และแถวเรียกว่า   "เซลล์"  (Cell)  ใช้สำหรับบรรจุตัวอักษรตัวเลข  รูปภาพ  หรือสูตรคำนวณต่าง ๆ
          สดมภ์แต่ละสดมภ์จะมีชื่อที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ  A,B,C,....  กำกับไปตลอด  ส่วนแถวแต่ละแถวจะมีชื่อโดยใช้ตัวเลขอารบิก  1,2,3,...  กำกับไปตลอด   ดังนั้น  การเรียกชื่อเซลล์จึงใช้ชื่อของสดมภ์และแถวที่ตัดกันมาอ้างอิง  เช่น สดมภ์  A  ตัดกับแถว  1  จะเกิดเซลล์ที่มีชื่อว่า เซลล์  A1  เป็นต้น
          การอ้างอิงชื่อเซลล์ในรูปแบบนี้ทำให้แผ่นตารางทำการมีคุณสมบัติเด่นในการอ้างอิงค่าในเซลล์  หากเราเปลี่ยนค่าในเซลล์หนึ่งๆ ซึ่งถูกอ้างอิงอยู่ที่เซลล์อื่น  ก็จะทำให้ค่าที่อยู่ในเซลล์ที่อ้างอิงเปลี่ยนแปลงตามได้โดยอัตโนมัติ  ตัวอย่างเช่น  กำหนดให้เซลล์  A1  มีค่า  ๑๐  กำหนดให้ เซลล์  A2  มีค่า  ๕  ส่วนเซลล์  A3  มีสูตรที่อ้างอิงถึงเซลล์  A1  และเซลล์  A2  คือ  +A1+A2  ดังนั้น ค่าในเซลล์    A3  มีค่า  ๑๕  หากค่าในเซลล์  A1เปลี่ยนเป็น  ๑๕  จะทำให้ค่าในเซลล์  A3 เปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่กำหนดไว้คือ  ๒๐  เป็นต้น
          แผ่นตารางทำการจึงเหมาะสำหรับงาน คำนวณขนาดใหญ่  โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล  หรือบันทึกสูตรใหม่หลายๆ ครั้ง  คุณสมบัติของโปรแกรมแผ่นตารางทำการคือ  การคำนวณ  การจัดทำแผนภูมิ  และการจัดการข้อมูล
          การคำนวณ  หมายถึง  คุณสมบัติในการสร้างสูตรคำนวณ  หรือรูปแบบการคำนวณที่กำหนดไว้  หรือเรียกว่า  "ฟังก์ชัน"  เพื่อคำนวณหาผลลัพธ์ที่ต้องการ  รวมทั้งสามารถสร้างกลุ่มคำสั่ง  ที่เรียกว่า  "มาโคร"  เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับในกลุ่มคำสั่งนั้นได้  คุณสมบัติด้านการคำนวณนี้จะให้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูลที่นำไปใช้ในสูตร  หรือฟังก์ชันที่กำหนด                              
          การจัดทำแผนภูมิ  หมายถึง  คุณสมบัติในการนำข้อมูลในเซลล์มาจัดทำแผนภูมิรูปแบบต่างๆเช่น  แผนภูมิวงกลม  แผนภูมิเส้น  แผนภูมิแท่ง แผนภูมิพื้นที่สองมิติ  แผนภูมิสามมิติ  เป็นต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเซลล์ที่นำไป ทำแผนภูมิ  ก็จะส่งผลให้แผนภูมิที่สร้างขึ้นเปลี่ยนแปลงตามด้วยทันที

โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet), โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet) หมายถึง, โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet) คือ, โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet) ความหมาย, โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu