ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ, การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ หมายถึง, การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ คือ, การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ ความหมาย, การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ

          ตามปกติในช่วงชีวิตของคนเราย่อมมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ และมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราถือว่ามีความสำคัญและต้องการความเป็นสิริมงคล เช่น การเกิด การแต่งงาน หรือการบวช เราจึงนิยมจัดให้มีพิธีทางศาสนา หรือจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆ ขึ้น และในโอกาสเหล่านี้ เรามักขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมาช่วยประกอบพิธีให้บ้างเป็นสักขีพยานบ้าง หรือร่วมรับรู้ยินดีบ้าง ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงมีธรรมเนียมที่บรรดาข้าราชบริพาร  ข้าราชการ  รวมทั้งประชาชนทั่วไป จะได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสสำคัญต่างๆ ในชีวิตของตน เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลอย่างสูงแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล เช่น  เมื่อมีบุตรธิดา เมื่อจะแต่งงาน  หรือเมื่อจะอุปสมบทเข้าศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาเป็นต้น          สำนักราชเลขาธิการได้วางหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอพระราชทานชื่อบุตรธิดาของบุคคลต่างๆ ไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เรียกว่า ระเบียบสำนักราชเลขาธิการว่าด้วยการขอพระราชทานชื่อบุตรและบุตรี พุทธศักราช  ๒๕๒๒โดยจำแนกประเภทบุคคลที่ขอพระราชทานชื่อไว้เป็น  ๒  ประเภทใหญ่ ๆ  คือ  บุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานชื่อและเสมาทองพระปรมาภิไธยย่อ  ภ.ป.ร.  และบุคคลที่พระราชทานชื่อและเสมาเงินพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.

          บุคคลที่อยู่ในข่ายสามารถขอพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานชื่อ และเสมาทองพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ได้แก่  โอรสธิดาของพระราชวงศ์ หม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวงบุตรธิดาของบุคคล ผู้รับราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งได้แก่  นางสนองพระโอษฐ์คุณข้าหลวง  บุคคลผู้เคยเป็นนางพระกำนัล  นายทหารราชองครักษ์  นายตำรวจราชสำนักนอกจากนี้ก็ได้แก่ บุตรธิดาของข้าราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักราชเลขาธิการและสำนักพระราชวัง  พนักงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ข้าราชการทหารประจำกรมราชองครักษ์ หรือข้าราชการทหารในสังกัดกรมทหารราบที่  ๑  มหาดเล็กรักษาพระองค์ ที่ได้รับราชการในสังกัดนั้นๆ  มาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี บุตรธิดาของคู่สมรสที่ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทาน  บุตรธิดาของผู้ได้รับทุนอานันทมหิดล  และบุตรธิดาของบุคคลที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

         บุคคลที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานชื่อและเสมาเงินพระปรมาภิไธยย่อ  ภ.ป.ร.  ได้แก่บุคคลทั่วไปที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ข้างต้น

         ส่วนเด็กที่ขอพระราชทานชื่อ ตามระเบียบสำนักราชเลขาธิการว่าด้วยการขอพระราชทานชื่อบุตรและบุตรี  พุทธศักราช  ๒๕๒๒  กำหนดว่า ต้องมีอายุไม่เกิน  ๖  เดือน  สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ และมีอายุไม่เกิน  ๑  ปี  สำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ  ส่วนการขอพระราชทานนั้น ให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา  ได้แก่  ใบสำคัญการสมรสของบิดามารดา  สูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน  นำไปยื่นแก่สำนักราชเลขาธิการในกรณีที่ผู้ขอพระราชทานเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับ ๕ ขึ้นไปด้วย

การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ, การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ หมายถึง, การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ คือ, การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ ความหมาย, การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu