ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายถึง, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความหมาย, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

          เมื่อคืนวันที่  ๒๕  ต่อถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๐๕ ได้เกิดพายุโซนร้อนชื่อ  “แฮเรียต”  พัดผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัดภาคใต้ถึง ๑๒ จังหวัด มีผู้เสียชีวิตกว่า ๑,๐๐๐ คน

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงผู้ประสบภัยจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยด่วน พร้อมทั้งทรงขอให้หน่วยราชการต่าง ๆ  ร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้วยทรงขอเครื่องบินจากกองทัพอากาศ และเรือเปิดหัวของกองทัพเรือมาบรรทุกสิ่งของ เช่น สังกะสี  ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า ฯลฯ ไปช่วยเหลือโดยด่วน เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการช่วยเหลือของทางราชการ  ซึ่งมีนายปกรญ์  อังศุสิงห์อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ขณะนั้น และมีผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ  รับผิดชอบในการช่วยเหลืออยู่ทำให้ข้าราชการในพื้นที่ และข้าราชการที่ส่งไปช่วยจากหน่วยต่าง ๆ ตลอดจนอาสาสมัครต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ราษฎรที่กำลังรอรับความช่วยเหลือ และรอรับกำลังใจอย่างใจจดใจจ่อ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิตประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ความช่วยเหลือได้หลั่งไหลเข้าสู่สถานีวิทยุ อ.ส.ฯ ภายในเวลา ๑เดือน  มีผู้บริจาคทรัพย์กึง ๑๑ ล้านบาทเศษและสิ่งของประมาณ ๕ ล้านบาท

          ส่วนผู้ที่ไม่สามารถบริจาคทรัพย์ และสั่งของได้ก็ช่วยออกแรง ที่น่าปลื้มใจก็คืองานนี้ทำโดยอาสาสมัคร  ซึ่งส่วนมากเป็นนิสิตนักศึกษา ลูกเสือ และนักเรียน ได้ช่วยกันจัดและขนส่งสิ่งของ  เหล่านั้นไปบรรเทาภัยแก่ประชาชน ทั้งนี้โดยมีนายเจริญ  มโนพัฒนะ รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์  รักษาการแทนอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ขณะนั้น เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเงินและสิ่งของไปดำเนินการตามพระราชประสงค์ตลอดเวลา

          จังหวัดที่ได้รับความเสียหายมาก คือจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ ได้แจกอาหาร เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ตลอดจนเครื่องมือประกอบอาชีพ ได้แก่ อวน จัดซ่อมแซมบ้านที่พัก และสร้างที่พักชั่วคราวให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัย และช่วยเหลือสิ่งสาธารณประโยชน์ คือมอบเงินให้เป็นทุนประเดิมแก่วัดวาอาราม  มัสยิด  ศาลเจ้า และสร้างสถานสงเคราะห์เด็กที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับบุตรหลานของผู้ประสบภัยที่กำพร้าบิดามารดา หรือผู้ปกครองเสียชีวิตโดยอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์

          นอกจากนี้  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินให้กระทรวงศึกษาธิการ  สร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุพัดพัง รวม ๑๒ โรงเรียนใน ๖ จังหวัดภาคใต้และพระราชทานชื่อว่า  “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑,  ๒,  ๓,  ๔,  ๕ ถึง ๑๒” ตามลำดับ

          เมื่อได้ช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้วยังเหลือเงินอีก ๓ ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีพระราชดำริว่า เงิน ๓ ล้านบาทนี้ควรตั้งเป็นทุนเพื่อหาดอกผลสำหรับสงเคราะห์เด็กซึ่งครอบครัวต้องประสบวาตภัยภาคใต้ และขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูประการหนึ่ง และสำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประทศอีกประการหนึ่ง          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้ง นายปกรณ์ อังศุสิงห์ เป็นนายกมูลนิธิคนแรก  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และดำรงตำแหน่งจนถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๙

          เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายจาด อุรัสยะนันทน์ เป็นนายกมูลนิธิ  ท่ามกลางมหาสมาคมต่อ และดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน

          ตราสารมูลนิธิให้นายกมูลนิธิแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ๑๕-๔๒ คน ดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี  และให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานได้อีก ๑๒ คน  มีเลขาธิการเป็นประธาน และหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ เป็นกรรมการและเลขานุการ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายถึง, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความหมาย, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu