ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ, สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ หมายถึง, สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ คือ, สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ ความหมาย, สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ

          สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมตำรวจ  มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ แต่เดิมนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชสำนักประจำเป็นนายตำรวจจากหน่วยงานต่าง ๆ  ของกรมตำรวจ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๐  จึงได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำโดยมีที่ตั้งของสำนักงานอยู่ภายในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต มาจนถึงปัจจุบัน

          สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำมีหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ประกอบด้วยอำนาจตามพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนักประจำ พุทธศักราช ๒๔๙๕ พระราชบัญญัติข้าราชการตำรวจ พุทธศักราช ๒๕๒๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พุทธศักราช ๒๕๒๑ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  พระรัชทายาท  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ  และระเบียบกรมตำรวจลักษณะที่  ๒๕  บทที่  ๒๒ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ  (ฉบับที่ ๒  พุทธศักราช ๒๕๓๓)

          สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๒  ฝ่าย คือ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายอำนวยการ

          ฝ่ายปฏิบัติการ  เป็นกลุ่มงานของนายตำรวจราชสำนักประจำ  มีหน้าที่ดังนี้
          ๑.  พิทักษ์รักษาความปลอดภัยในราชสำนัก ซึ่งหมายถึง การถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงการจัดรักษาความปลอดภัยภายในเขตพระราชฐานที่ประทับ และพระราชพาหนะ
          ๒.  จัดถวายพระเกียรติยศให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมต่อสถานที่ เวลา และราชประเพณี รวมถึงการป้องกันมิให้มี ผู้กระทำการอันเป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศด้วย
          ๓.  ปฏิบัติงานตามพระราชประสงค์

          ฝ่ายอำนวยการ  เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองกำกับการ มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการ อำนวยการให้แผนงานการจัดถวายความปลอดภัยสัมฤทธิ์ผล  และอำนวยการบริหารทั่วไป  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน และวัตถุประสงค์ของทางราชการ

สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ, สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ หมายถึง, สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ คือ, สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ ความหมาย, สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu