ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ, ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ หมายถึง, ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ คือ, ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ ความหมาย, ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

          ประชากร หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

คุณลักษณะของประชากรประกอบด้วย

          ๑.ขนาด หมายถึง จำนวนของประ-ชากรในแต่ละพื้นที่
          ๒.โครงสร้าง หมายถึง องค์ประกอบของประชากร ซึ่งแบ่งตามอายุ และ เพศ
          ๓.ความหนาแน่น  หมายถึง  จำนวนประชากรที่นับต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เช่น จำนวนต้นไม้ ๑๕๐ ต้นต่อไร่
          ๔.การเพิ่มจำนวน  หมายถึง การเปลี่ยน-แปลงขนาดของประชากรที่เป็นผลรวมสุทธิระหว่างอัตราการเกิด    การตาย    การย้ายถิ่นเข้าและการย้ายถิ่นออก  โดยมีขีดความสามารถของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น เป็นตัวกำหนดให้ประชากรในพื้นที่เพิ่มจำนวนในอัตราที่เหมาะสม  นั่นคือ  การเพิ่มจำนวนของประชากรแต่ละชนิด  จะต้องอยู่ภายในอิทธิพลของประชากรอื่นในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน    ถ้าเมื่อใดที่จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเกินระดับความเหมาะสม ส่วนที่เกินนั้นก็จะถูกชีวิตอื่นกำจัดให้ลดลง

          ชุมชน
หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง   และมีการดำรงชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  การเรียกชื่อชุมชนใดชุมชนหนึ่งอาจเรียกตามลักษณะโครงสร้างของชุมชน        ซึ่งจะเรียกตามจำนวนที่หนาแน่นมากที่สุดของประชากรในชุมชน ซึ่งมากพอที่จะเป็นตัวควบคุมการทำงานและมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าประชากรอื่น ๆ ในชุมชนนั้น เช่น ไม้โกงกางในป่าชายเลน หรือต้นสนในป่าสนเขาเป็นต้น หรืออาจเรียกตามรูปร่างลักษณะของประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ที่แสดงความแตกต่างระหว่างกันให้เห็นอย่างชัดเจน    เช่นพืชซึ่งแบ่งความแตกต่างของลักษณะประชากรออกได้เป็น ๖ ลักษณะ ได้แก่
          
         
-ต้นไม้
  มีลักษณะเป็นพืชยืนต้นที่มีขนาดสูงใหญ่ มีลำต้นปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
          -ไม้พุ่ม   มีลักษณะเป็นพืชยืนต้นที่มีขนาดเล็กกว่าต้นไม้  มีกิ่งก้านสาขารวมทั้งใบไม้จำนวนมากอยู่ใกล้บริเวณพื้นดิน
          -ไม้ล้มลุก    มีลักษณะเป็นพืชขนาดเล็กอาจมีอายุยืนยาวนานหลายปี เช่น หญ้า
          -ตะไคร่ เป็นพืชที่มีขนาดเล็กมาก เช่นมอส
          -พืชอากาศ เป็นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ติดกับกิ่งก้าน หรือลำต้นของต้นไม้อื่น โดยลำต้นไม่สัมผัสกับพื้นดินเลย เช่น กล้วยไม้
          -เถาวัลย์  เป็นพันธุ์ไม้เลื้อยที่ขึ้นเกี่ยวพันกับต้นไม้อื่น ไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้โดยลำพัง

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ, ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ หมายถึง, ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ คือ, ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ ความหมาย, ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu