ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม, เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม หมายถึง, เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม คือ, เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ความหมาย, เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

          ๒. โทรคมนาคม   ในการดำเนินการติดต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ของกิจการรถไฟซึ่งมีอยู่ทุกภาคของประเทศนั้น สิ่งที่นับว่าจำเป็นอีกประการหนึ่ง   คือ   ระบบโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ  ในระยะเริ่มแรกนั้นระบบโทรคมนาคมที่ใช้เป็นหลัก  คือ
          - โทรเลขแบบซิมเพล็กซ์ (simplex) เป็นแบบโทรเลขที่ใช้ส่งข่าวได้ทางเดียว
          - โทรศัพท์แบบพาร์ตีไลน์ (party line) คือระบบโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อพร้อมกันได้หลายๆ เครื่องในเวลาเดียวกัน
          ต่อมาได้มีการปรับปรุงข่ายโทรเลขให้เป็นชนิด  ดูเพล็กซ์ (duplex)  ได้แก่ระบบโทรเลขที่ใช้ส่งข่าวสวนกันได้ในขณะเดียวกัน เพื่อเอาไว้ใช้ในการติดต่อระหว่างสถานีสำคัญต่างๆ  และในปี  พ.ศ. ๒๔๙๔ การรถไฟฯ  ได้ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมที่ใช้เพื่อบริหารกิจการเดินรถไฟซึ่งประกอบด้วย
          ๑. โทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ สำหรับพนักงานควบคุมการเดินรถติดต่อกับสถานีทุกสถานีบนเส้นทางของการรถไฟฯ เพื่อควบคุมติดตามการเคลื่อนไหวของขบวนรถ  และสั่งการให้ขบวนรถหลีกกัน  ณ  สถานีที่เหมาะสม เพื่อให้ขบวนรถเดินตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ให้มากที่สุด
          ๒. โทรศัพท์แคเรีย เป็นระบบโทรคมนาคมสำหรับระยะไกล  ได้ติดตั้งใช้งานเพื่อการติดต่อระหว่างหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
          ๓. โทรพิมพ์ ได้ทำการติดตั้งควบคู่กันไปกับโทรศัพท์แคเรีย  เพื่อใช้สำหรับส่งข่าวสารต่างๆ ที่ต้องการหลักฐานและต้องการความชัดเจน  เช่น   รายงานรถ  รายงานการหมุนเวียนล้อเลื่อน แจ้งเหตุอันตรายเร่งด่วน เป็นต้น    นอกจากนั้นยังได้มีการขยายงานด้านโทรศัพท์อัตโนมัติ  โทรศัพท์บำรุงทาง วิทยุ  เป็นต้น  ส่วนระบบโทรเลขนั้นก็ยังคงอยู่เพราะในการวางข่ายโทรคมนาคมจำเป็นจะต้องมีข่ายหลักและข่ายสำรองไว้เสมอ  เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม, เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม หมายถึง, เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม คือ, เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ความหมาย, เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu