ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลบางองค์การ, สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลบางองค์การ หมายถึง, สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลบางองค์การ คือ, สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลบางองค์การ ความหมาย, สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลบางองค์การ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลบางองค์การ

          ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวาตภัยและอุทกภัยเกิดขึ้นในจังหวัดภาคใต้  ใน พ.ศ. ๒๕๐๕  ปรากฏว่าราษฎรในตำบลแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ริมทะเลได้รับภัยอย่างหนัก  สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำประชาชนให้ช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติผู้ประสบเคราะห์กรรมเหล่านั้น   โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    ให้สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต     ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนพระองค์ออกข่าวรับบริจาคเงินและสิ่งของ   เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติเป็นครั้งแรก   ทำให้ประชาชนทั้งชาติ   แม้กระทั่งชาวต่างประเทศตื่นตัวพากันบริจาคเงินและสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศลมากมายเฉพาะเงินสดได้รับประมาณ ๑๑ ล้านบาท หลังจากได้พระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านั้นแล้ว  ปรากฏว่าเงินที่ได้รับบริจาคนั้นยังเหลืออยู่อีกถึง ๓ ล้านบาท    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   พระราชทานให้จัดตั้งเป็น   "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์"   ซึ่งหมายถึง  มูลนิธิที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันจัดตั้งขึ้น    มีวัตถุประสงค์ให้เป็นมูลนิธิที่ช่วยผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศโดยฉับพลันไม่ว่าภัยนั้นจะเกิดจากไฟไหม้    น้ำท่วม   หรือพายุพัด และทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
          พระราชจริยาวัตรที่ทรงปฏิบัติในครั้งนั้น    ได้ดึงดูดความสนใจของประชาชนทั้งประเทศมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและสิ่งของสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นจำนวนมาก    เงินทุนของมูลนิธิฯ ได้เพิ่มจาก ๓ ล้านบาท  ในปีแรก  เป็น ๑๒ ล้านบาท และได้มีผู้อาสาสมัครเสียสละเวลาเข้าไปรับการอบรมเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลาที่มูลนิธิฯ ต้องการถึง ๖๐๐ คน

สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลบางองค์การ, สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลบางองค์การ หมายถึง, สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลบางองค์การ คือ, สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลบางองค์การ ความหมาย, สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลบางองค์การ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu