ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โครงการตามพระราชดำริด้านการสังคมสงเคราะห์, โครงการตามพระราชดำริด้านการสังคมสงเคราะห์ หมายถึง, โครงการตามพระราชดำริด้านการสังคมสงเคราะห์ คือ, โครงการตามพระราชดำริด้านการสังคมสงเคราะห์ ความหมาย, โครงการตามพระราชดำริด้านการสังคมสงเคราะห์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โครงการตามพระราชดำริด้านการสังคมสงเคราะห์

         งานคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
         ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรเจ็บป่วยที่ยากจนซึ่งทรงพบในระหว่างเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ และรวมถึงผู้ที่หน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยแพทย์ที่ตามเสด็จฯ แพทย์หลวงหรือผู้แทนพระองค์พบ หรือผู้ที่มีหนังสือมาขอพระราชทานการรักษาทั่วไป ให้ความช่วยเหลือจัดส่งคนไข้เข้าโรงพยาบาล และติดตามผลระยะยาวไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา สถิติตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๙ มีคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ส่งเข้าโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วเป็นจำนวน ๔๘,๖๖๔ ราย

         งานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
         เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของราษฎรยากจนที่มีบุตรมาก และไม่สามารถส่งเสียให้บุตรศึกษาต่อจากการศึกษาภาคบังคับของรัฐบาลได้ การให้ทุนพิจารณาจากฐานะและจำนวนบุตรของครอบครัว วัย และผลการเรียน ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้เคยพระราชทานทุนสำหรับนักเรียนประเภทนี้ คือระดับปริญญาโทในประเทศ สถิตินักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๗- ๒๕๒๙ รวมเป็นจำนวน ๔,๓๑๓ ราย

         งานฎีการ้องทุกข์
         ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือทางด้านกฎหมายหรืออื่นๆ แก่ราษฎรที่ไปเฝ้าฯ กราบบังคมทูลหรือมีหนังสือมาร้องทุกข์ด้วยเรื่องเดือดร้อนทั่วไป ปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริง และส่งเรื่องให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป สถิติเฉลี่ยของงานฎีการ้องทุกข์ประเภทนี้ประมาณปีละ  ๕๐-๖๐ ราย

         มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
         เพื่อช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บหรือพิการจากการปฏิบัติราชการสนามทั่วประเทศ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจในระหว่างการรักษา ช่วยติดตามทวงถามสิทธิราชการให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิล่าช้าสอบถามทุกข์สุข และให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพหรือการศึกษาแก่ทหารพิการและครอบครัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๘ และทรงมอบให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน มูลนิธิให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน และการส่งเสริมอาชีพแก่ทหารที่บาดเจ็บ พิการ หรือครอบครัวของทหารที่เสียชีวิต

         มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพทางด้านหัตถกรรมเสริมการกสิกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และเพื่ออนุรักษ์งานช่างฝีมือแต่โบราณของไทยให้สืบทอดต่อไปในอนาคต และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิด้วย งานของมูลนิธิในปัจจุบันนี้ครอบคลุมไปถึงโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งเกษตรกรรมอีกหลายชนิด สถิตินับแต่แรกเริ่มจนถึง พ.ศ.๒๕๒๙ นี้ มูลนิธิมีสมาชิกศิลปาชีพรวมทั้งสิ้น ๑๒,๗๙๙ ราย

โครงการตามพระราชดำริด้านการสังคมสงเคราะห์, โครงการตามพระราชดำริด้านการสังคมสงเคราะห์ หมายถึง, โครงการตามพระราชดำริด้านการสังคมสงเคราะห์ คือ, โครงการตามพระราชดำริด้านการสังคมสงเคราะห์ ความหมาย, โครงการตามพระราชดำริด้านการสังคมสงเคราะห์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu