ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย, อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย หมายถึง, อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย คือ, อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย ความหมาย, อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย

          ดนตรีตะวันตกเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยและไทยรับมาใช้ในราชการตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ทหารชาวอังกฤษสองคนชื่อ นอกซ์ (Knox)  และอิมเป (Impey) ได้นำแตรฝรั่งเข้ามาเป่าแตรสัญญาณและบรรเลงเพลงถวายความเคารพพระมหากษัตริย์  ต่อมาจึงพัฒนาขึ้นมาเป็นแตรวงของทหาร ใช้บรรเลงนำขบวนแห่และบรรเลงเพลงไทย เรียกสั้นๆ ว่า "แตรวง"  ซึ่งต่อมานายมนตรี  ตราโมท ได้ขนานนามแตรวงนี้ว่า"วงโยธวาทิต"
          ประเทศไทยเริ่มมีเพลงแบบฝรั่งแต่งโดยคนไทยคนแรกคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในราวปี พ.ศ. ๒๔๔๘-๒๔๕๐ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ก็เริ่มมีวงดุริยางค์สากลขนาดใหญ่คือวงเครื่องสายฝรั่งหลวง เทียบเท่ากับวงออร์เคสตราขนาดใหญ่ของฝรั่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ ได้มีการสร้างวงดนตรีขนาดเล็ก  เรียกว่า "แย้สแบนด์"  ขึ้น มีผลงานเพลงแบบฝรั่งที่คนไทยแต่งขึ้น  แล้วต่อมาจึงได้รับขนานนามว่าเพลงไทยสากล มีนักประพันธ์เพลงผลิตผลงานเพลงเพื่อใช้ประกอบการแสดงละครร้องและภาพยนตร์มีการสร้างเพลงปลุกใจขึ้น  หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕  รัฐบาลไทยสมัยนั้นต้องการพัฒนาประเทศให้เป็นตะวันตกจึงส่งเสริมการดนตรีตะวันตกมากขึ้น  แล้วสั่งให้ลดการเรียนการเล่นดนตรีไทยแท้ลงในปี
พ.ศ.
๒๔๘๒  ระหว่างที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๘๘ ได้เกิดเพลงรำวงขึ้น  มีอิทธิพลต่อเยาวชนไทยมากในสมัยนั้น เพราะเพลงรำวงเป็นเพลงที่ร้องง่ายจำง่ายรวมทั้งใช้ประกอบการร่ายรำได้สนุกสนาน เพลงรำวงยังมีผลต่อการละเล่นของเยาวชนไทยมาจนทุกวันนี้
          หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  ดนตรีตะวันตกได้เพิ่มอิทธิพลขึ้นในประเทศไทย  ดนตรีจากสหรัฐอเมริกาผ่านสื่อแบบต่างๆ เช่น วิทยุและเครื่องเล่นจานเสียง  เยาวชนไทยได้หันเหไปสนใจการร้องเพลงและการเต้นรำด้วยลีลาอารมณ์แบบตะวันตก  จึงเกิดเพลงไทยสากลตามรูปแบบฝรั่งขึ้นมากมาย  รวมทั้งเพลงแจ๊ส  เพลงเต้นรำประเภทร้อนแรง  จนถึงสมัยของเพลงร็อกในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐  ถึงกระนั้นเยาวชนก็ยังร้องเพลงด้วยสำเนียงลีลาอย่างไทย  คงใช้ภาษาไทยที่แสดงความเป็นไทยอยู่มาก
          ในระยะเดียวกันนี้ วงการดนตรีไทยได้พัฒนาดนตรีขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง  โดยการนำดนตรีพื้นบ้านไทยภาคต่างๆ  ดนตรีสำหรับการรำวงดนตรีไทยเดิม และดนตรีสากลเข้ามาผสมผสานกลายเป็นเพลงชนิดใหม่ที่เรียกว่าเพลง "ลูกทุ่ง" ซึ่งมีอิทธิพลสูงต่อเยาวชนคนไทยทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ  เพลงลูกทุ่งจัดได้ว่าเป็นเพลงของไทยประเภทเดียวที่เข้าถึงประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัย  และเป็นที่พอใจของเยาวชนมากที่สุดการพัฒนาวิทยุทรานซิสเตอร์และตลับแถบบันทึกเสียงทำให้เผยแพร่เพลงลูกทุ่งได้มาก  เยาวชนจึงหันไปสนใจเพลงลูกทุ่งมาก  เพราะเข้าถึงเยาวชนทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
          ระหว่างที่เกิดสงครามเวียดนามขึ้นในปีพ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา  อารยธรรมตะวันตกในด้านดนตรีเริ่มครอบงำเยาวชนไทยและเบี่ยงเบนไปสู่การประพันธ์เพลง  การขับร้อง  บรรเลงและการเต้นประกอบเพลงที่เบนเข้าหาความเป็นตะวันตกอย่างสิ้นเชิง เยาวชนไทยเริ่มชินกับเพลงที่ผลิตขึ้นเพื่อการค้ามากกว่าเพลงที่ผลิตขึ้นเพื่อสุนทรียะแห่งดนตรี  ภาษาที่ใช้ในการขับร้องเปลี่ยนจากรูปของฉันทลักษณ์ไทยที่ส่งสัมผัสไพเราะ  กลายไปเป็นภาษาพูด ภาษาที่ใช้ในการตะโกนแผดเสียง  เทคนิคการขับร้องเปลี่ยนไปเป็นแบบตะวันตก  มีการออกเสียงบทร้องที่ไม่ชัดเจนหรือทำให้เกิดเสียงเบี่ยงเบนออกไปเป็นสำเนียงลีลาแบบตะวันตก  แม้แต่เสียงจากเครื่องดนตรีก็มาจากกระแสไฟฟ้า  แทนที่จะมาจากการสั่นสะเทือนตามธรรมชาติ เยาวชนสนใจในเพลงประเภทที่สร้างขึ้นเพื่อการค้าอย่างมาก  ธุรกิจตลาดเพลงมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่เยาวชน ซึ่งมีอัตราการบริโภคสูงมากกว่าคนทุกกลุ่มอายุ  วงการวิทยุและโทรทัศน์จะสนใจแต่ดนตรีที่จัดให้เยาวชนเสพ จนสถานีวิทยุส่วนมากจะบรรจุรายการเพลงสำหรับเยาวชนโดยสิ้นเชิงจะหาช่วงว่างสำหรับดนตรีเพื่อคนไทยในวัยอื่นได้ยากยิ่ง
          ดนตรีกับเยาวชนในสมัยหลังปี พ.ศ. ๒๕๓๐  จึงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อาจกล่าวได้ว่า ยุค พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๐ นั้นเยาวชนเป็นเจ้าของดนตรีในตลาดการค้าเพลงอย่างแท้จริง  มีเยาวชนเป็นจำนวนมากเรียนดนตรีสากลประเภทเครื่องดีด (STRINGS) จัดตั้งวงดนตรีเรียกว่า วงสตริง ใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าเป็นพื้นคุมจังหวะด้วยเครื่องไฟฟ้า  เล่นรวมกันแล้วจะเกิดเสียงดังมาก
         ถึงกระนั้นก็ดี  มิใช่ว่าเยาวชนไทยจะนิยมดนตรีที่เป็นธุรกิจไปเสียทั้งหมด  ยังมีอยู่บ้างที่สนใจดนตรีในแนวเก่า  สนใจเรียนดนตรีและเล่นดนตรีที่เป็นไทย เช่น การเรียนดนตรีไทยและเรียนดนตรีสากลคลาสสิก  การเปิดสอนดนตรีในสถาบันการศึกษาต่างๆ ยังคงยึดรูปแบบดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
         การอนุรักษ์ดนตรีเก่า  การแนะนำให้เยาวชนสนใจดนตรีในระบบเก่า  อาจจะเป็นการยาก  เพราะเสียงดนตรีที่เยาวชนชินหูอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงวิทยาศาสตร์มากกว่า จนเยาวชนไม่เคยรู้รสแห่งเสียงจากเครื่องดนตรีตามธรรมชาติ
(Acoustic Instrument) เวลาและโอกาสที่ผู้ปกครองหรือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่  จะต้องชักนำเยาวชนให้ได้สัมผัสดนตรีอย่างธรรมชาตินั้นจึงจำเป็นมากสำหรับพวกเขาเหล่านั้น
                           ดูเพิ่มเติมจากเรื่อง ดนตรีไทย เล่ม ๑


อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย, อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย หมายถึง, อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย คือ, อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย ความหมาย, อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu