ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม, เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม หมายถึง, เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม คือ, เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ความหมาย, เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

          ได้กล่าวแล้วว่า  ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง ๔๕ เล่มเข้าบันทึกในจานแม่เหล็กชนิดแข็งที่เรียก Hard Disk เพื่อนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑แต่ในปัจจุบันกำลังก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปกว่าเดิมกล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชศรัทธาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งดำเนินการเรื่องนี้มาแต่ต้นได้เพิ่มข้อความภาษาบาลีในหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกที่เรียกว่า อรรถกถา และคำอธิบายอรรถกถาที่เรียกว่า ฎีกา เป็นหนังสือ ๕๓ เล่ม เพิ่มเติมจากข้อความในพระไตรปิฎก  ๔๕ เล่ม รวมเป็นหนังสือทั้งสิ้น ๙๘ เล่ม ให้สามารถเรียกข้อความที่ต้องการในพระไตรปิฎก  ในอรรถกถาและในฎีกา ซึ่งอธิบายข้อความให้ชัดเจน  ๓ ระดับ มาปรากฏในจอภาพและพิมพ์ข้อความนั้น ๆ ออกมาเป็นเอกสารให้ได้ศึกษาค้นคว้าได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีที่ต้องการ ซึ่งงานนี้สำเร็จก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นับเป็นพระราชกรณียกิจในการที่ทรงส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสำคัญยิ่ง เป็นความสำเร็จผลอันยิ่งใหญ่มีคุณค่าสูงต่อการศึกษาค้นคว้าของวงวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มิใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่นักวิชาการทั่วโลกก็จะได้รับประโยชน์จากงานนี้ด้วย พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้จะจารึกเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของชาวพุทธทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  และในขณะเดียวกันก็เป็นเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยมหิดลและทุกท่านผู้ดำเนินงานนี้  จึงนับเป็นเรื่องน่านิยมยินดีสมกับที่ประเทศไทยได้รับยกย่องให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา โดยองค์การพุทธทั่วโลกได้ลงมติให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งถาวรแห่งสำนักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  (The World Fellowship of Buddhists) ตลอดไป
                                  
                                         (ดูเพิ่มเติมจากเรื่อง การศาสนา เล่ม ๔)

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม, เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม หมายถึง, เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม คือ, เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ความหมาย, เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu