ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์, พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์ หมายถึง, พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์ คือ, พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์ ความหมาย, พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์

          ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเอาข้อความในพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยเข้าจานแม่เหล็กชนิดแข็งเพื่อนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์  สามารถเรียกคำไหนก็ได้ในเล่มใด  หน้าใด  บรรทัดที่เท่าไร  ให้มาปรากฏในจอภาพได้ทันที   นับเป็นครั้งแรกในโลกที่ได้มีการนำข้อความภาษาบาลีเข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็งที่เรียกว่า Hard Disk แต่สามารถเก็บข้อความในหนังสือพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม รวมหลายสิบล้านตัวอักษรมาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นผลสำเร็จ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นเกียรติ ประวัติอย่างสูงของประเทศไทย บุคคลผู้เป็นหัวหน้าคณะดำเนินการในเรื่องนี้คือ ผศ.ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมคณะคือ ผศ.ดำรัส  วงศ์สว่าง รองผู้อำนวยการ  น.ส. นันทิกา  เบญจเทพานันท์ และ น.ส. จิราภร  เกียรติไพบูลย์ ภายใต้การสนับสนุนของ ศาสตราจารย์ ณัฐ  ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนี้องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  (พ.ส.ล.)  ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถาวรในประเทศไทย ได้ทำเป็นประกาศแจ้งให้สมาชิกองค์การพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลกหลายสิบประเทศซึ่งไปร่วมประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๑๖ ในนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ทราบทั่วกันแล้ว
   

พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์, พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์ หมายถึง, พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์ คือ, พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์ ความหมาย, พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu