ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ, ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ หมายถึง, ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ คือ, ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ความหมาย, ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

          พลังงานเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะต้องใช้ในการผลิตสินค้าให้ได้มากเพื่อให้มีต้นทุนต่ำและทำกำไรสูงสุด นอกจากการอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้พลังงานเพื่อผลิตสินค้าแล้ว การเกษตรกรรมแผนใหม่ยังหันมาพึ่งพาเครื่องทุ่นแรง เช่น รถแทรกเตอร์  ใช้สารเคมีต่างๆ มากกว่าเดิม และเพิ่มเติมกรรมวิธีเก็บรักษาถนอมอาหาร  ตลอดจนบรรจุหีบห่อเพื่อส่งไปขายในตลาดต่างประเทศ ดังเช่นในกรณีประเทศไทยส่งมะม่วงไปฮ่องกง เป็นต้น จึงเป็นอุตสาหกรรมเกษตรกลายๆ และอาศัยพลังงานมากยิ่งขึ้นไปอีก

          ดังนั้นจึงต้องเสาะแสวงหาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานให้เพียงพอ และการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนสืบเนื่องจาก          การผลิตกระแสไฟฟ้านั้นหลายประเทศพึ่งพาพลังงานปรมาณูเพื่อการพัฒนา เมื่อโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลในสหภาพโซเวียตเกิดระเบิดอย่างรุนแรงในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ นั้นถือกันว่าเป็นอุบัติภัยร้ายแรงที่สุด แรงระเบิดและความร้อนขับมลพิษให้พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึงห้ากิโลเมตร สารมลพิษเหล่านี้ ได้แก่ ยูเรเนียมออกไซด์ ซีเซียม ๑๓๗ และไอโอดีน ๑๓๑ เป็นต้น อีกสิบวันต่อมากลุ่มเมฆหมอกเคลื่อนตัวขึ้นทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วย้อนลงทางทิศใต้และ ทิศตะวันออกโปรยสารกัมมันตรังสีลงประเทศสวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์จนถึงกรีซ

          ถึงแม้มีผู้เสียชีวิตทันทีเพียง ๓๑ ราย แต่ได้ประมาณการไว้ว่าภายในสามสิบปีข้างหน้า ในรอบรัศมีชั้นใน ๓๐ กิโลเมตร ประชาชนจำนวน ๑๐๐- ๒๐๐ คน จะตายด้วยโรคมะเร็ง เลยอาณาบริเวณชั้นในนี้ออกไปเป็นภาคตะวันออกของรัสเซียและทวีปยุโรปอาจจะมีผู้ล้มป่วยจนถึงแก่ชีวิตอีก ๕,๐๐๐- ๗๕,๐๐๐ ราย

          ทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ย่อมได้รับกัมมันตรังสี  สารมลพิษผ่านนมวัวในรูปไอโอดีน ๑๓๑ เข้าสู่เด็ก ภายในสองสามวันต่อมาจึงตรวจพบรังสีเกินขนาดในต่อมไทรอยด์  ดังนั้นร่างกายจึงควบคุมการเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงาน (หรือระบบเมตาโบลิซึม) ไม่ได้ดีเท่าที่ควร ไขกระดูกเป็นส่วนสร้างเม็ดเลือด เมื่อรังสีแกมมาทำลายส่วนสำคัญนี้ระบบเลือดจึงปกติ โดยทั่วไปแล้วรังสีสามารถทำให้เกิดการกลายพันธุ์  ทำลายโครโมโซม  เซลล์เอนไซม์  ตลอดจนภูมิต้านทานโรค

          พืชผลและเรือกสวนไร่นาโดยรอบถูกทอดทิ้งเพราะมีรังสีปนเปื้อนเนื้อสัตว์ นม เนยและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากการเลี้ยงปศุสัตว์ก็เช่นกันในน้ำมีกัมมันตภาพรังสีเกินขนาด ไม่เว้นแม้แต่น้ำบาดาล ดินและอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตพื้นที่นั้นจึงรกร้างตราบจนคนและธรรมชาติได้ร่วมกันฟื้นฟูบูรณะสภาพให้กลับดีได้อีกครั้งหนึ่งในอนาคต

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ, ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ หมายถึง, ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ คือ, ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ความหมาย, ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 15

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu