ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ, การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ หมายถึง, การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ คือ, การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ ความหมาย, การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ

          การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษจึงขึ้นอยู่กับ
          ๑. รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพที่ดี มีการปรับแต่งเครื่องยนต์เป็นประจำ
          ๒. น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาด มีสารเจือปนน้อยการลดตะกั่วในน้ำมันเบนซินย่อมช่วยลดสารมลพิษตะกั่วในอากาศ
          ๓. กำหนดมาตรฐานของเครื่องยนต์ เพื่อให้สามารถลดสารมลพิษต่างๆ ได้ตามต้องการ
          ๔. ส่งเสริมการใช้รถโดยสารประจำทางรถไฟ หรือยานยนต์อื่นใดในการขนส่งและการสัญจรไปมา เพราะการใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นจำนวนมากย่อมก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศโดยไม่จำเป็น
          ๕. การจัดวางผังเมืองให้เป็นระเบียบ แบ่งแยกย่านที่พักอาศัย  ออกจากบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
          ๖. ลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการควบคุมทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบที่ดี มีกรรมวิธีถูกต้อง ตลอดจนมีระบบควบคุมมลพิษในกรณีจำเป็น
          ๗. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมลพิษทางอากาศอย่างถูกต้อง และเผยแพร่ ตลอดจนชักจูงให้บุคคลอื่นร่วมมีบทบาทในการป้องกันด้วย

           ดูเพิ่มเติมเรื่องน้ำเสีย  ขยะมูลฝอยปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล เล่มเดียวกัน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เล่ม ๑๐ และ สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร เล่ม ๑๔

การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ, การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ หมายถึง, การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ คือ, การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ ความหมาย, การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 15

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu