ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การพัฒนาชนบท, การพัฒนาชนบท หมายถึง, การพัฒนาชนบท คือ, การพัฒนาชนบท ความหมาย, การพัฒนาชนบท คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การพัฒนาชนบท

          การพัฒนาชนบทเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้า การพัฒนาชนบทก็คือ การที่ประชาชนและรัฐบาลร่วมมือกันปรับปรุงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น เจริญขึ้นกับชนบทในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

          การพัฒนาชนบทนั้นจะต้องทำอย่างถูกต้อง คือ จะต้องพัฒนาชนบทอย่างทั่วถึงกัน การปล่อยให้คนชนบทบางส่วนมีฐานะยากจนเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะถ้าคนชนบทเหล่านี้อ่อนแอ ประเทศชาติก็จะอ่อนแอตามไปด้วย เราจึงต้องให้ความเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่การแก้ปัญหาของคนชนบทยากจนก่อน และต้องทำอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาให้ถึงมือคนยากจนส่วนใหญ่ในชนบทนั้นก็ต้องทำให้ถูกต้อง คือ ต้องเข้าไปกระตุ้นให้เขาสามารถเจริญเติบโต ได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆ เพื่อให้คนชนบทเหล่านี้เจริญเติบโตได้ เราจะต้องสนใจกับปัญหาของพวกเขาเหล่านี้ เราจะต้องช่วยกันคิดค้นหาวิธีให้เขาแก้ปัญหาของเขาเองให้ได้มากขึ้น

         ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่แต่เพียงการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะต้องรวมถึงการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ทุกๆ ด้านให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เขาสามารถก้าวหน้าไปได้ด้วยตัวเองมากขึ้น เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ในประเทศของเรา

         ชนบทไทยนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และโดยที่ชนบทเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทย ดังนั้น คนไทยจึงควรหมั่นทำความเข้าใจเรื่องชนบทของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและค่อยๆ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาวิถีชีวิตของตนให้ก้าวหน้าขึ้น ให้สอดคล้องกับกาลสมัย เพราะถ้าพวกเราไม่สนใจที่จะเข้าใจเรื่องชนบทซึ่งเป็นรากฐานของประเทศแล้ว นานวันเข้ารากฐานนี้ก็จะผุพังลง ในที่สุดประเทศก็จะอ่อนแอและไม่อาจดำรงอยู่ได้ ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันดังนี้
         "การพัฒนาชนบท ก็เพื่อความปลอดภัยของบ้านเมือง เพื่อความก้าวหน้านอกเหนือจากมนุษยธรรม เพราะว่าถ้าบ้านเมืองเรามีความเจริญ มีความมั่นคง ก็ทำให้เราอยู่ได้ ทั้งผู้ที่อยู่ในกรุง ทั้งอยู่ในเมือง ทั้งผู้มีฐานะดี หรือฐานะปานกลางก็อยู่ได้ เมื่อประเทศมีความสงบสุข มีความมั่นคง ความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญคือ ความมั่นคงของประชาชนทั่วไปในชนบท เพราะประชาชนในชนบทเป็นประชาชนส่วนใหญ่ เป็นประชาชนส่วนรวม และประชาชนส่วนรวม หรือประชาชนทั้งหมดนั้นคือชาติ เราจึงต้องปฏิบัติให้ชาติคือให้ประชาชนในส่วนรวมมีความมั่นคง"

          (ดูเพิ่มเติม หมวดการพัฒนาการเกษตรในชนบท หมวดการพัฒนาชนบท เล่ม ๑๒ เรื่อง หัตถกรรมพื้นบ้าน เล่มเดียวกัน)
การพัฒนาชนบท, การพัฒนาชนบท หมายถึง, การพัฒนาชนบท คือ, การพัฒนาชนบท ความหมาย, การพัฒนาชนบท คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 13

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu