ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การแพทย์, การแพทย์ หมายถึง, การแพทย์ คือ, การแพทย์ ความหมาย, การแพทย์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การแพทย์

          คนในชนบทห่างไกลยังมีสุขภาพอนามัยไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้เจ็บป่วยและเกิด  โรคระบาดขึ้นบ่อยครั้ง สาเหตุของเรื่องนี้เนื่องมาจาก การขาดความรู้ ความยากจน กินอาหารไม่ถูกส่วน ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ขาดแคลนแพทย์และยารักษาโรค
การช่วยให้คนไทยในชนบทห่างไกลมีสุขภาพดีขึ้น ทำได้โดยหาวิธีให้เขาเหล่านั้น
          รู้จักปฏิบัติตนเองสิบประการ ซึ่งได้แก่
                    ๑. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี
                    ๒. รู้จักกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่ถูกสุขลักษณะ คือ อาหารครบทุกอย่างที่เป็นประโยชน์   มีปริมาณครบส่วนตามที่ร่างกายต้องการ เป็นอาหารที่สะอาด ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เติบโตและไม่เป็นโรค
                    ๓. ดื่มน้ำที่สะอาด ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคบิด อหิวาตกโรค ไข้รากสาด ฯลฯ
                    ๔. รู้จักรักษาอนามัยแม่และเด็ก และรู้จักวางแผนครอบครัวอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดใหม่สมบูรณ์และแข็งแรง
                    ๕. เข้าใจและรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการฉีดวัคซีน ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันโรคให้แก่ร่างกายได้
                    ๖. รู้จักวิธีป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น โดยการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในแหล่งน้ำที่ใช้ร่วมกัน ฯลฯ
                    ๗. รู้วิธีรักษาพยาบาลที่จำเป็นเบื้องต้น
                    ๘. รู้จักใช้ยารักษาโรคที่จำเป็นอย่างถูกต้องและมียาดังกล่าวอยู่ในทุกหมู่บ้าน
                    ๙. ดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี
                    ๑๐. รู้จักรักษาสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัว
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชน จึงทรงสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะในชนบทห่างไกล โดยจัดให้มีหน่วยแพทย์พระราชทาน ออกไปรักษาประชาชนห่างไกลที่เจ็บป่วย ฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ตลอดจนชุมชนในด้านสุขภาพ  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำสะอาดไว้ดื่มและใช้ในงานเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนให้เพาะปลูกพืชทดแทนและเลี้ยงโคนม เพื่อให้ประชาชนได้มีอาหารที่ดี

การแพทย์, การแพทย์ หมายถึง, การแพทย์ คือ, การแพทย์ ความหมาย, การแพทย์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu