ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์, ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์ หมายถึง, ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์ คือ, ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์ ความหมาย, ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์

          ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านจีโนม จีโนมิกส์ และโปรตีโอมิกส์ ดังที่ได้กล่าวโดยสังเขปไว้ข้างต้น ประกอบกับการพัฒนาวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์และด้านฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ทั้งจุลินทรีย์  พืช สัตว์ และคนที่มีอยู่มากมายมหาศาลนั้น ทำให้มีการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการแปลผลจากข้อมูล โดยการผสมผสานกับงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านสถิติ  และวิทยาการคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงใหม่ที่มีชื่อว่า ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์ (bioinformatics) ซึ่งคาดว่าจะเป็นวิชาการที่สำคัญที่สุดอีกแขนงหนึ่ง ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตในคริสต์ศตวรรษ ที่ ๒๑ นี้ ชีวสารสนเทศจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักวิจัยได้สร้างมาตรฐานการเก็บข้อมูลพื้นฐานทางด้านโมเลกุลโปรตีโอม และจีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความโยงใยทางพันธุกรรมกับโมเลกุลชีวภาพ ในระดับต่างๆ สำหรับเป็นฐานในการสร้าง รูปแบบจำลองสามมิติของโมเลกุลที่มีความสลับซับซ้อนได้ โดยใช้โปรแกรมการสร้างรูปแบบจำลองจากคอมพิวเตอร์ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา รักษาโรค การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดโรคทางพันธุกรรม การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมได้ล่วงหน้าก่อนที่จะแสดงอาการของโรคนั้น โดยการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมในระดับโมเลกุลอย่างละเอียด

ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์, ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์ หมายถึง, ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์ คือ, ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์ ความหมาย, ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu