ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การปฏิวัติทางพันธุกรรม, การปฏิวัติทางพันธุกรรม หมายถึง, การปฏิวัติทางพันธุกรรม คือ, การปฏิวัติทางพันธุกรรม ความหมาย, การปฏิวัติทางพันธุกรรม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การปฏิวัติทางพันธุกรรม

          โลกยุคใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจในด้านพันธุกรรมได้นำไปสู่การปฏิวัติทางพันธุกรรม (genetic revolution) ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต จริยธรรม และสังคมของมนุษย์อย่างมาก ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเชื่อมั่นว่า คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ จะเป็นการเปิดศักราชใหม่ในการปฏิวัติทางชีววิทยา (biological revolution) ควบคู่ไปกับการปฏิวัติทางสารสนเทศ (information revolution) ดังจะเห็นได้ว่า การพัฒนาทาง ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) ได้ก้าวหน้ามาถึงจุดสำคัญยิ่งที่มนุษย์กำลังจะก้าวเลยไปจากสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ให้แก่สรรพชีวิตบนโลก จะเห็นได้ว่า  เมื่อเริ่มต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ ก็ได้มีข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้น  เช่น การสร้างสายพันธุ์ข้าวทอง (golden rice)  ที่คาดหวังว่า ในไม่ช้านี้ข้าวสายพันธุ์ดังกล่าว จะสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะวิตามินให้แก่ชาวโลกที่ยากจนได้ และการสร้างลิงกะพรุนที่ได้รับการตั้งชื่อว่า ANDi  (มาจากการอ่านกลับคำ "inverted DNA"  ซึ่งนับได้ว่า เป็นครั้งแรกที่มีการตัดแต่งดัดแปลงพันธุกรรมในสัตว์พวกไพรเมตที่เป็นกลุ่มเดียวกับมนุษย์ โดยคาดหวังว่า นวัตกรรมใหม่ในด้านชีวภาพนี้จะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การสร้างมนุษย์ที่มีพันธุกรรมบางอย่างได้ดังใจปรารถนาในอนาคต 
          ความสำเร็จและความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าวนี้ มีศักยภาพสูงมากในการสร้างสิ่งมีชีวิตถ่ายโอนพันธุกรรม (transgenic organisms) เพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์และสายพันธุ์พืชใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนการตัดแต่ง ดัดแปลงพันธุกรรมในมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาทางสุขภาพและทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการลอกแบบพันธุกรรมมนุษย์ หรือโคลนนิงมนุษย์ ที่กลายเป็นประเด็นสาธารณะที่กำลังถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในขณะนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มคน ทั้งประชาชนทั่วไป  นักวิจัย และนักวิชาการ ที่ยังมีความกังวลห่วงใยในความปลอดภัยทางชีวภาพอันอาจเกิด จากสิ่งมีชีวิตถ่ายโอนพันธุกรรม ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วย ตลอดจนปัญหาทางด้านจริยธรรมและผลกระทบที่อาจ  เกิดกับสังคมและวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอนาคตอีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีการสร้างองค์ความรู้ทางด้าน จีโนมิกส์ (genomics) และด้านโปรตีโอมิกส์ (proteomics) ที่ละเอียดและลึกซึ้งมาก วิทยาการใหม่เหล่านี้มุ่งที่จะเจาะลึกลงไปถึงองค์ประกอบหลักของพันธุกรรมและโปรตีน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิด การเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เราควรทำความเข้าใจใน เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุกรรมหรือยีน (gene)  โครโมโซม (chromosome) และจีโนม (genome)  ซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนา การวิจัยในระดับโมเลกุลที่ลึกซึ้งต่อไป

การปฏิวัติทางพันธุกรรม, การปฏิวัติทางพันธุกรรม หมายถึง, การปฏิวัติทางพันธุกรรม คือ, การปฏิวัติทางพันธุกรรม ความหมาย, การปฏิวัติทางพันธุกรรม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu