ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู, เวชศาสตร์ฟื้นฟู หมายถึง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ, เวชศาสตร์ฟื้นฟู ความหมาย, เวชศาสตร์ฟื้นฟู คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

          เป็นวิชาที่นำเอาคุณสมบัติของฟิสิกส์ต่างๆ ที่ได้กล่าวแล้ว เช่น แสง เสียง ความร้อน ไฟฟ้า มาใช้ในการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิดจากโรคหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถปรับตัวให้เข้าสภาพของความพิการ แล้วกลับไปดำเนินชีวิตอย่างคนทั่วไป หรือใกล้พิการ หรือใกล้เคียงที่สุด ทั้งทางด้านสภาพจิตใจ การประกอบอาชีพการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขพอสมควรตามอัตภาพ
          การปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนี้  ต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมีการปรึกษางาน  ร่วมกันวางแผนงานและปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดี กลุ่มปฏิบัติงานร่วมนี้ประกอบด้วยแพทย์ที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้เป็นหัวหน้าทีม  ทำหน้าที่ในด้านการตรวจ  การวินิจฉัยโรคให้การรักษาเช่นเดียวกันกับแพทย์ทั่วไป เป็นผู้วางแผนการรักษา แล้วมอบหมายงานการรักษาให้แก่บุคลากรผู้ร่วมงานต่างๆที่ร่วมงานด้วย และติดตามผลการรักษาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา แล้ววางแผนงาน
ในการให้การรักษาเป็นขั้นๆจนถึงที่สุด
          นักกายภาพบำบัด  ทำหน้าที่รักษาทางกายภาพบำบัด โดยการประเมินคนไข้เพื่อวางแผนและรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด ซึ่งจะใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดต่างๆ รวมทั้งการดึง การดัด การนวด และการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยกลับสู่สภาวะปกติได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  หรือพึ่งพิงผู้อื่นน้อยที่สุด โดยอาจต้องใช้อุปกรณ์ช่วยคนพิการบางอย่าง เช่น ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน รถเข็น เป็นต้น
          นักกิจกรรมบำบัดทำหน้าที่ประเมินความพิการโดยการสังเกต ตรวจและติดตามอารมณ์ พฤติกรรมการเรียนรู้ สติปัญญา ความสามารถในการช่วยตนเอง การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ความรู้สึก การรับรู้ แล้ววางแผนและดำเนินการในการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางอาชีวะบำบัด เช่น การจัดกิจกรรมให้เป็นการกระตุ้น  ฟื้นฟู ส่งเสริมพัฒนาการ เพิ่มพูนความสามารถของร่างกาย  ใช้แขนเทียม  ใช้อุปกรณ์เสริมของมือ ทักษะในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ฝึกงานฝีมือ ฝึกงานศิลปะ ฝึกงานอาชีพ ฝึกงานอดิเรกนันทนาการพัฒนาความทนงาน ประคองสภาพจิตใจ ดูแลรักษาบ้านเรือน  ดัดแปลงอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ พัฒนาทักษะเฉพาะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและทำกายอุปกรณ์เสริมสำหรับมือ เป็นต้น
          นักจิตวิทยาทำหน้าที่ประเมินสภาพทางจิตใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจตลอดเวลาในการบำบัดรักษา นักอรรถบำบัด ทำหน้าที่ตรวจสอบความพิการที่เกี่ยวกับการพูดและปัญหาที่เกี่ยวกับการติดต่อ  ตลอดจนการฝึกสอนผู้ป่วยให้พูดได้ถูกต้องพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ทำหน้าที่ดูแลทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยพิการในลักษณะต่างๆ กัน นักสังคมสงเคราะห์ ทำหน้าที่ทางด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งด้านความเป็นอยู่และเศรษฐกิจ นักอาชีวะบำบัดทำหน้าที่จัดหางานอาชีพที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้ฝึกฝน และนักกายอุปกรณ์เสริมและเทียม ทำหน้าที่สร้างแขนขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการใช้กายอุปกรณ์ดังกล่าวทดแทน หรือช่วยเสริมส่วนที่เสียไป เพื่อให้ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ สูงขึ้น          การให้มีการพักของส่วนที่เจ็บปวด หรือฟกช้ำจะทำให้อาการเจ็บปวดลดลง และหายได้เร็วยิ่งขึ้น เช่น ข้อเท้าแพลงก็ต้องใช้ผ้ายืดพันรอบข้อเท้าให้แน่นพอสมควร เป็นการประคองข้อเท้าไว้และบังคับให้ การเคลื่อนไหวของส่วนนั้นลดลง  ขณะเดียวกันเมื่อมีโอกาส  ยกส่วนที่เจ็บปวด หรือฟกช้ำให้สูงขึ้นได้ก็ควรยกไว้เสมอเพราะการปล่อยให้ส่วนที่เจ็บปวดและฟกช้ำห้อยลงอยู่เสมอ  จะทำให้มีการคั่งของเลือดและน้ำเหลือง เป็นเหตุให้เกิด การบวมและหายช้ายิ่งขึ้น การยกส่วนที่เจ็บปวดและฟกช้ำขึ้นสูงไว้เสมอ เช่น เวลานอนเอาหมอนรองส่วนนั้นให้สูงขึ้นกว่าระดับเดิม จะทำให้การไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองดีขึ้น และทำให้บริเวณฟกช้ำและเจ็บปวดหายเร็วขึ้นด้วย เมื่อหายเจ็บปวดแล้วควรออกกำลังกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณที่เราให้พักนั้นกลับแข็งแรงขึ้นเหมือนเดิม ขณะเดียวกันก็ให้มีการเหยียด และงอข้อที่เคยให้พักการใช้งาน และข้อที่อยู่ใกล้เคียงให้มีการเคลื่อนไหวเหมือนข้อปกติ เพื่อป้องกันการติดยึดของข้อจนงอไม่เข้าหรือเหยียดไม่ออก

เวชศาสตร์ฟื้นฟู, เวชศาสตร์ฟื้นฟู หมายถึง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ, เวชศาสตร์ฟื้นฟู ความหมาย, เวชศาสตร์ฟื้นฟู คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu