ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แผนที่อากาศ, แผนที่อากาศ หมายถึง, แผนที่อากาศ คือ, แผนที่อากาศ ความหมาย, แผนที่อากาศ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 3
แผนที่อากาศ

          แผนที่อากาศที่หน่วยอุตินิยมวิทยาได้จัดขึ้น  เป็นแผนที่ซึ่งแสดงการสรุปข้อมูลของปรากฏการณ์อากาศที่เกิดขึ้น     ส่วนมากแผนที่จะแสดงผลของการวิเคราะห์ข้อมูลของอากาศตามเวลาทุกๆ  วัน  ที่กำหนดไว้  เช่น  เวลา  ๐๐,๐๖,๑๒ และ ๑๘ นาฬิกา ของเวลากรีนิช
สากล  แผนที่อากาศย่อมมีตั้งแต่ระดับผิวพื้นไปจนระดับสูงๆ เช่น
          -  ระดับผิวพื้น (หรือระดับทะเล)
          -  ระดับความกดของอากาศเท่ากับ ๘๔๐ มิลลิบาร์ (ประมาณ ๑.๓ กิโลเมตร)
          -  ระดับความกดของอากาศเท่ากับ ๗๐๐ มิลลิบาร์ (ประมาณ     ๓ กิโลเมตร)
          -  ระดับความกดของอากาศเท่ากับ ๕๐๐ มิลลิบาร์ (ประมาณ     ๖ กิโลเมตร)
          -  ระดับความกดของอากาศเท่ากับ ๓๐๐ มิลลิบาร์ (ประมาณ   ๑๐ กิโลเมตร)
          ตามธรรมดา  แผนที่ระดับผิวพื้นจะมีรายงานข้อมูลของลม  ทิศ  และอัตราเร็วของลม ความกดอากาศ  อุณหภูมิของอากาศ  อุณหภูมิของจุดน้ำค้าง    ทัศนวิสัย    ลักษณะอากาศที่เห็นอยู่  (เช่น  ฝน  หมอก  ฯลฯ) จำนวน   ชนิดของเมฆและความสูงของฐานเมฆ  การเปลี่ยนของความกดในคาบ  ๓  ชั่วโมง  และปริมาณของน้ำฟ้าในระยะ  ๖  ชั่วโมงที่แล้วมาเป็นต้น
        

                     แบบสถานีอุตุนิยมวิทยาสากลใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเขียนลงบนแผนที่

          การเขียนแผนที่จะต้องใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆ กัน ตามที่ตกลงกันระหว่างชาติ  การใช้สัญลักษณ์มีประโยชน์โดยสามารถรวบรวมข้อมูลได้หลายอย่างในเนื้อที่เล็กๆ  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ได้มากที่สุด และคลุมบริเวณได้มากที่สุดเมื่อเขียนรายงานแล้ว  นักอุตุนิยมวิทยาจะต้องวิเคราะห์แผนที่อากาศต่อไป   ในการวิเคราะห์แผนที่อากาศนั้น จะต้องเขียนเส้นไอโซบาร์หรือเส้นความกดเท่า   เขียนบริเวณความกด
อากาศสูงและต่ำ   เขียนแนวปะทะบริเวณพายุและเขียนบริเวณที่มีน้ำฟ้าและปรากฏการณ์อื่นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแปลความหมายของข้อมูลอากาศว่าลักษณะอากาศต่างๆ  อย่างไรจากการวิเคราะห์แผนที่อากาศ  นักอุตุนิยมวิทยาจะได้ทำการพยากรณ์อากาศและออกข่าวพยากรณ์อากาศ    เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ
          ในสมัยนี้     ความก้าวหน้าทางเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ มีมากขึ้น และความรู้ทางทฤษฎีได้เพิ่มขึ้นด้วย     นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าในเรื่องการพยากรณ์อากาศโดยทางคำนวณขึ้นด้วย  (numerical  weather prediction) ผลของการพยากรณ์โดยการคำนวณนี้มีความแม่นยำดี และยังจะมีความก้าวหน้าต่อไปอีกมากในอนาคต
          จากรูปหน้าต่อไป  เราจะเห็นแบบสถานีอุตุนิยมวิทยาสากล ซึ่งหน่วยอุตุนิยมวิทยาใช้สำหรับเขียนแผนที่   และมีแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงอยู่ด้วย

แผนที่อากาศ, แผนที่อากาศ หมายถึง, แผนที่อากาศ คือ, แผนที่อากาศ ความหมาย, แผนที่อากาศ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu