ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การป้องกันโรคมะเร็ง, การป้องกันโรคมะเร็ง หมายถึง, การป้องกันโรคมะเร็ง คือ, การป้องกันโรคมะเร็ง ความหมาย, การป้องกันโรคมะเร็ง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การป้องกันโรคมะเร็ง

          การเกิดโรคมะเร็งมีหลายสาเหตุและหลายปัจจัยร่วมกันทั้งภาวะภายใน และภายนอกร่างกาย  มะเร็งซึ่งทราบสาเหตุที่แท้จริงจากภาวะภายนอกร่างกายก็สามารถป้องกันได้ แต่ยังมีมะเร็งอีกหลายๆ ชนิดที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง หรือเกี่ยวกับภาวะภายในร่างกายจึงไม่สามารถป้องกันได้ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ เพื่อการป้องกันโรคมะเร็ง หรือการที่จะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งตั้งแต่ในระยะที่เพิ่งเริ่มเป็นซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้อาศัยมาตรการที่สำคัญ ๒ ประการ คือ
          มาตรการแรกในการป้องกันโรคมะเร็ง คือ การรักษาสุขภาพและพลานามัยให้แข็งแรงอยู่เสมอ สุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันโรคมะเร็ง โดยปฏิบัติดังนี้
          ๑. บริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งเนื้อสัตว์และพืชผักผลไม้ ในปริมาณที่พอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป
          ๒. สิ่งที่เป็นเครื่องบั่นทอนสุขภาพ เช่น บุหรี่ สุรา ควรจะงดหรือลดให้เหลือลดน้อยที่สุด
          ๓. ควรมีการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ
          ๔. ควรออกกำลังแต่พอสมควร เพื่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
          ๕. รักษาความสะอาดของร่างกายทุกๆ ส่วนโดยเฉพาะภายในช่องปากและบริเวณอวัยวะเพศ ในเพศชายที่หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไม่เปิด ควรให้แพทย์ทำผ่าตัดหนังหุ้มปลายออกเสีย
          มาตรการที่สอง  ได้แก่  การให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งบ้างพอสมควร  เมื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักโดยทั่วๆไปของโรคมะเร็งแล้ว ก็ย่อมจะเกิดแนวทางทั้งในด้านการป้องกัน และสามารถรู้ได้ว่าเป็นมะเร็งตั้งแต่ในระยะที่เพิ่มเริ่มเป็น โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้
          ๑. หลีกเลี่ยงสาเหตุหรือสารที่ทำให้เกิดมะเร็งโดย
               ก. อาหาร ไม่ควรบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อนจัด อาหารหรือขนมที่ใส่สีย้อมซึ่งจะสังเกตได้ง่ายคือ  มีสีฉูดฉาด และเมื่อรับประทานแล้ว  สีจะออกมากับปัสสาวะ อาหารเนื้อสัตว์หมักชนิดต่างๆ  ควรทำให้สุกเสียก่อน  อาหารที่ขึ้นราควรงดโดยเด็ดขาด เพราะสารอะฟลาท็อกซินจะไม่ถูกทำลายโดยการทำให้เดือดหรือสุกโดยวิธีใดก็ตาม อาหารที่ขึ้นราง่ายควรเก็บใน
ภาชนะที่แห้งสนิท และมิดชิด
               ข. สิ่งเสพ เช่น สุรา บุหรี่ หมากพลู ควรจะงดเสีย
               ค. ยารักษาโรค ไม่ควรรับประทานยาที่เข้าสารหนูหรือกำมะถันในปริมาณมากๆ ยาที่เข้าฮอร์โมนควรจะรับประทานเมื่อแพทย์สั่งเท่านั้น อย่าซื้อรับประทานเอง
               ง. การระคายเรื้อรัง ฟันเกที่ครูดลิ้นหรือกระพุ้งแก้มอยู่เสมอควรถอนเสีย ไม่ควรฉีดสารแปลกปลอมเพื่อการเสริมสวย เช่น การฉีดพาราฟิน เป็นต้น
               จ. สาเหตุอื่นๆ เช่น ควรหลีกเลี่ยงเคมีวัตถุประเภทน้ำมันดิน รังสี* เป็นต้น
          ๒. สนใจสุขภาพของตนเองและลูกหลานการสนใจสุขภาพของตนเองและลูกหลาน มีความสำคัญต่อการที่แพทย์จะสามารถค้นหามะเร็ง หรือวินิจฉัยมะเร็งในขณะที่เพิ่งเป็นได้ ซึ่งจะกล่าวต่อไป

          * รังสีสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้ แต่การตรวจทางรังสีเพื่อการวินิจฉัยโรค เช่น การถ่ายภาพรังสีของปอด ร่างกายจะได้รับปริมาณรังสีน้อยมาก และในปีหนึ่ง ๆ อาจตรวจได้หลาย ๆ ครั้งโดยไม่มีอันตรายแต่ประการใดเลย

การป้องกันโรคมะเร็ง, การป้องกันโรคมะเร็ง หมายถึง, การป้องกันโรคมะเร็ง คือ, การป้องกันโรคมะเร็ง ความหมาย, การป้องกันโรคมะเร็ง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu