ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประวัติของสถาบันการสาธารณสุขในประเทศไทย, ประวัติของสถาบันการสาธารณสุขในประเทศไทย หมายถึง, ประวัติของสถาบันการสาธารณสุขในประเทศไทย คือ, ประวัติของสถาบันการสาธารณสุขในประเทศไทย ความหมาย, ประวัติของสถาบันการสาธารณสุขในประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ประวัติของสถาบันการสาธารณสุขในประเทศไทย

          อาจกล่าวโดยลำดับได้ดังต่อไปนี้          ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ กระทรวงมหาดไทยมีความประสงค์จะปรับปรุงกิจการของกรมพยาบาลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อกรมพยาบาล เป็นกรมประชาภิบาล พร้อมทั้งยกฐานะแผนกต่างๆ ขึ้นเป็นกอง ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ กองดังต่อไปนี้
          ๑. กองบัญชาการเบ็ดเสร็จ
          ๒. กองสุขาภิบาล
          ๓. กองพยาบาล
          ๔. กองเวชวัตถุ

          หลังจากสถาปนากรมประชาภิบาลได้ ๒ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระราชดำริว่างานสาธารณสุขยังแยกย้ายอยู่หลายกระทรวง  ควรที่จะให้รวมอยู่ในหน่วยงานเดียวกันคือกระทรวงมหาดไทยซึ่งเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฏศักดิ์  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  รับสนองพระบรมราชโองการในการรวบรวมกิจการสาธารณสุขไว้แห่งเดียวกัน โดยขอให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง กระทรวงธรรมการ มาเป็นอธิบดีกรมประชาภิบาล และขอพระราชทานความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อกรมใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ประวัติของสถาบันการสาธารณสุขในประเทศไทย, ประวัติของสถาบันการสาธารณสุขในประเทศไทย หมายถึง, ประวัติของสถาบันการสาธารณสุขในประเทศไทย คือ, ประวัติของสถาบันการสาธารณสุขในประเทศไทย ความหมาย, ประวัติของสถาบันการสาธารณสุขในประเทศไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu