ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์, การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์ หมายถึง, การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์ คือ, การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์ ความหมาย, การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์

          การทำไม้ในประเทศไทยส่วนใหญ่   ยังต้องอาศัยสภาพของดินฟ้าอากาศอยู่ เพราะถนนในป่าของเรายังไม่ดีพอที่จะใช้ขนส่งไม้ตลอดปีได้ ดังนั้น คนทำไม้จึงพยายามตัดฟันชักลากไม้ที่อยู่ในป่า  แล้วนำมากองไว้ริมถนนในป่าให้เสร็จสิ้นก่อนฤดูแล้ง เพราะถนนในป่านั้นจะใช้การได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น ในช่วงฤดูแล้งซึ่งอาจจะมีเวลาเพียง  ๓-๔ เดือน จะต้องรีบขนส่งไม้เหล่านี้มาไว้ริมถนนหลวงให้เสร็จก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึง เมื่อถึงถนนหลวงแล้ว อาจขนส่งต่อไปยังจุดที่ต้องการในระหว่างฤดูฝนได้ เพราะการขนส่งบนถนนหลวงทำได้ตลอดปี ตามที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าการขนส่งไม้แบ่งออกได้เป็น ๒ ตอน คือ ตอนขนส่งในป่า และ ตอนขนส่งบนถนนหลวง สำหรับการขนส่งในป่า ถ้าหากระยะทางขนส่งไม่เกิน  ๒๕ กิโลเมตร ผู้ทำไม้ซึ่งใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางแบบรถไถนาอาจใช้รถแทรกเตอร์พ่วงล้อพ่วงบรรทุกไม้ เพื่อขนส่งในระยะทางสั้น ๆ  ได้ การขนส่งโดยใช้รถแทรกเตอร์ลากล้อพ่วงนี้  สามารถบรรทุกไม้ซุงได้ครั้งละ  ๕-๗  ลูกบาศก์เมตร ตามความหนักเบาของไม้ซุงแต่ในการเอาไม้ซุงขึ้นและลงล้อพ่วง  จะมีเครื่องมืออื่น  เช่น  รถยกหรือช้างช่วย  ถ้าหากระยะทางลากขนในป่าไกลหรือผู้ทำไม้มีรถยนต์ลากไม้อยู่แล้ว ควรใช้รถยนต์ขนส่งไม้ซุงแทน การขนส่งไม้ซุงโดยรถยนต์นั้น  ในชั้นแรกจะต้องรวมกองไม้ให้มีขนาดและน้ำหนักพอที่จะบรรทุกรถยนต์แต่ละเที่ยวเสียก่อน การรวมกองไม้นี้ ส่วนมากมักจะใช้ช้างหรือรถแทรกเตอร์เป็นผู้รวมกอง ซึ่งเรียกกันในวงการไม้ว่า "ก๊บไม้" ต่อจากนั้น จึงใช้รถปั้นจั่นหรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า "รถยก"  ยกไม้ทั้งกองขึ้นบนล้อพ่วง ซึ่งติดอยู่กับส่วนท้ายของรถยนต์ลากไม้ แล้วมัดไม้ทั้งกองให้ติดแน่นกับรถพ่วงด้วยโซ่หรือลวดเกลียว รถยกที่ใช้ในการทำไม้ของไทยนั้น เป็นรถที่ประดิษฐ์ขึ้นเองภายในประเทศโดยใช้รถยนต์ทหารที่เหลือใช้จากสงครามโลกครั้งที่  ๒ ซึ่งมีราคาถูกและมีคุณภาพใช้การได้ดี สามารถยกไม้ซุงซึ่งมีน้ำหนัก ๑๐ ตันได้ จึงนับได้ว่า รถยกนี้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และการทำไม้ในประเทศไทยในสมัยปัจจุบัน เนื่องจากการขนส่งไม้ซุงในป่า ต้องใช้ถนนสำหรับใช้ลากไม้แต่เป็นถนนชั่วคราว  ซึ่งตัดขึ้นเฉพาะใช้งานขนส่งไม้ในฤดูแล้งนั้น อัตราบรรทุกไม้บนรถยนต์แต่ละเที่ยวจึงน้อย  คือ  บรรทุกไม้ได้ครั้งละไม่เกิน ๗ ลูกบาศก์เมตร เมื่อขนส่งไม้ไปถึงริมถนนหลวงแล้ว ถ้าผู้ทำไม้ต้องการจะขนส่งไม้ทางรถยนต์บนถนนหลวงต่อไปเป็นระยะทางยาว ผู้ทำไม้มักจะเพิ่มอัตราบรรทุกแต่ละเที่ยวให้สูงขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเที่ยวละ ๑๒-๒๕  ลูกบาศก์เมตร  ตามความหนักเบาของไม้และประเภทของรถยนต์และล้อพ่วงที่ใช้ ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งบนถนนหลวงลง การเพิ่มอัตราบรรทุก ผู้ทำไม้จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และจะต้องกำหนดสถานที่รวมกองไม้ไว้ ริมถนนหลวง เพื่อใช้เป็นที่วางไม้และรวมกองไม้ใหม่ให้แต่ละกองมีปริมาตรของไม้เท่ากับอัตราที่จะบรรทุกรถยนต์บนถนนหลวง การขนส่งไม้บนถนนนี้ รถยนต์แต่ละคันจะต้องมีใบเบิกทางกำกับไม้ที่บรรทุกรถยนต์แต่ละคัน และจะต้องนำใบเบิกทางพร้อมทั้งนำไม้ที่บรรทุกไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจตามด่านป่าไม้ต่าง ๆ ที่ผ่านไปด้วยการบรรทุกไม้ขึ้นรถยนต์ในภาคใต้ของไทย  ได้มีผู้ประดิษฐ์เครื่องมือประกอบรถยนต์บรรทุกไม้  ให้สามารถนำไม้ซุงขึ้นลงจากรถได้เอง  โดยไม่ต้องใช้รถยก  โดยติดกว้านรอกและกรอบไม้สี่เหลี่ยมเป็นโครงไว้บนรถยนต์ใช้กำลังเครื่องยนต์ของรถหมุนกว้านเอาไม้ซุงขึ้นลงได้ รถบรรทุกไม้ชนิดนี้เรียกว่า  "รถจอหนัง" บรรทุกไม้ซุงได้ครั้งละประมาณ ๕ - ๖ ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เป็นไม้สั้น ๆ

การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์, การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์ หมายถึง, การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์ คือ, การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์ ความหมาย, การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu