แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร

          ในการสื่อสารสมัยใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์หลายหน่วยจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ในการส ...

การสร้างทางรถไฟ

การสร้างทางรถไฟ

          ทางรถไฟหมายถึงทางที่มีรางเหล็ก ๒  เส้น  วางขนานต่อๆ กัน บนไม้หมอนซึ่งวางตั้งฉากกับราง ไม้หมอนวางอยู่บนชั้นของหินก้อนซึ่งมีขนาดประมาณ ...