แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

          กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีควรหาข้อผิดพลาดให้ได้ แต่ต้องไม่สับสนเรื่องขั้น-ตอนในการพัฒนา ถ้าผลิตอย่างมีขั้นตอน ก็ควรมีความยืดหยุ่นพอสมควร ...