แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต

โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต

          เมื่อจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบสื่อสารด้วย TCP/IP ก็เจริญเติบโตตาม หลายบริษัทมองเห็นลู่ทางการ ...

ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล

ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล

          อย่างไรก็ตาม  การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจายจะต้องมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed  ...