แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

         นับจากเมื่อได้มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคเมื่อคราวฉลองพระนครครบรอบ๑๕๐ปีเมื่อพ.ศ.๒๔๗๕ในรัชกาลที่๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ...

การจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

การจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

          สำหรับการจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารคนั้น ทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนเรือซึ่งมีแบบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรียงตามลำดับตั้งแต่ ...