แสดง 11 - 17 จาก 17 รายการ

ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ทฤษฎีความน่าจะเป็นคือการศึกษาความน่าจะเป็นแบบคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์จะมองความน่าจะเป็นว่าเป็นตัวเลขระหว่างศูนย์กับหนึ่งที่กำหนดให้กับเหตุการณ์ความน่าจะเป็นที่เท่ากับ0ก็คือไม่มีโอกาสที่เหตุการ ...

แคลคูลัส

แคลคูลัส

แคลคูลัสเป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนามาจากพีชคณิตเราขาคณิตและปัญหาทางฟิสิกส์แคลคูลัสมีต้นกำเนิดจากสองแนวคิดหลักดังนี้แนวคิดแรกคือแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์DifferentialCalculusเป็นทฤษฎีที่ว่า ...

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อยากทราบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานSDมีค่ามากหรือน้อยจะดีกว่ากันแล้วค่าของมันหมายถึงอะไร ...

จำนวนคละ

จำนวนคละ

จำนวนคละmixednumberเป็นการนำเสนอเศษส่วนอีกรูปแบบหนึ่งโดยนำจำนวนเต็มประกอบเข้ากับเศษส่วนแท้และมีปริมาณเท่ากับสองจำนวนนั้นบวกกันตัวอย่างเช่นคุณมีเค้กเต็มถาดสองชิ้นและมีเค้กที่เหลืออยู่อีกสามในส ...

ทฤษฎีบทขิองปิทาโกรัส

ทฤษฎีบทขิองปิทาโกรัส

ทฤษฎีปิทาโกรัส1ทฤษฎีบทของปิทาโกรัสPythagoreanTheoremถ้าABCเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีมุมACBเป็นมุมฉากcแทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากaและbแทนความยาวด้านประกอบมุมฉากจะได้ความสัมพันธ์ ...

ทฤษฎีปิทาโกรัส

ทฤษฎีปิทาโกรัส

ทฤษฎีปิทาโกรัส1ทฤษฎีบทของปิทาโกรัสPythagoreanTheoremถ้าABCเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีมุมACBเป็นมุมฉากcแทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากaและbแทนความยาวด้านประกอบมุมฉากจะได้ความสัมพันธ์ ...

สิถิติ

สิถิติ

คำว่าสถิติ(Statistics)มาจากภาษาเยอรมันว่าStatistikมีรากศัพท์มาจากStatหมายถึงข้อมูลหรือสารสนเทศซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่างๆเช่นการทำสำมะโนครัวเพื่อจะทราบจำนวนพลเมื ...