แสดง 1 - 10 จาก 5 รายการ

หรอย-

หรอย

          หรอย เป็นภาษาท้องถิ่นที่คนทางภาคใต้ของไทยใช้พูดกัน มีความหมายว่า อร่อย นั่นเอง จะใช้เป็น...

อักษรขอม

อักษรขอม

อักษรขอมพัฒนามาจากอักษรปัลลวะ และอักษรยุคหลังจากนั้นในอินเดียใต้ ใช้ในอาณาจักรต่างๆสองฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่สมัยก่อนเมืองพระนคร ต่อมาจึงกลายเป็นอักษรท้องถิ่นในสมัยพระนคร และเป็นต้นแบบของอักษรไทยและอั...

ที่มาของคำว่า-เสี่ยว

ที่มาของคำว่า เสี่ยว

เสี่ยว แท้จริงแล้วเป็นชื่อของพิธีอย่างหนึ่งเรียกว่า การผูกเสี่ยวหรือพิธีผูกเสี่ยว จัดเป็นประเพณีเก่าแก่และดีงามพิ...

vvvv

vvvv

...