แสดง 11 - 20 จาก 272 รายการ

วันสัตว์โลก World Animal Day

วันสัตว์โลก World Animal Day

วันสัตว์โลก(WorldAnimalDay)เป็นวันสากลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในสิทธิและความเป็นอยู่ของสัตว์ซึ่งจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในวันที่4ตุลาคมของทุกปี ...

วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ประวัติความเป็นมา

วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ประวัติความเป็นมา

ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ตามพจนานุกรมฉบับราชตบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่าปีไว้ดังนี้ปีหมายถึงเวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว365วันเวลา12เดือนตามสุ ...

วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติความหมาย๑พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานพุทธศักราช๒๕๒๕ได้ให้ความหมายของคำว่าพ่อไว้ดังนี้-พ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกคำที่ลูกเรียกชายผู้ให ...

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้าเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุล ...

ประวัติวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน บิดาแห่งวงการศิลปะ

ประวัติวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน บิดาแห่งวงการศิลปะ

วันที่15กันยายนเป็นวันศิลป์พีระศรีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีSilpaBhirasriบุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยเป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นทั้งศิลปินและปราชญ์ผู้ยิ ...

วันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day)

วันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day)

วันสุนัขแห่งชาติตรงกับวันที่26สิงหาคมของทุกปีจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2547หรือปี2004โดยคอลลีนเพจ(ColleenPaige)ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ ...

วันท่องเที่ยวโลก

วันท่องเที่ยวโลก

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ(UNWTO)ได้กำหนดให้วันที่27กันยายนของทุกปีเป็น วันท่องเที่ยวโลก โดยได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2523จากมต ...

วันสุนทรภู่ ความเป็นมา ชีวประวัติสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ ความเป็นมา ชีวประวัติสุนทรภู่

วันสุนทรภู่หมายถึงวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารสุนทรภู่เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมากความเป็นมาองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง ...

วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปีพุทธศักราช2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็น"วันเยาวชนแห่งชาติ" ...