แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

วันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

วันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

    7สิงหาคมพ.ศ.2463พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยสิ้นพระชนม์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทรง ...