แสดง 21 - 30 จาก 53 รายการ

บาดแผล

บาดแผล

         บาดแผล(Wounds)หมายถึงการบาดเจ็บทุกชนิดที่ก่อให้เกิดการแตกสลายของผิวหนังหรือเยื่อบุส่วนอื่นๆของร่างกายรวมทั้งการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแก่ ...

การได้สารพิษ

การได้สารพิษ

         การได้รับสารพิษ(poisonings)หมายถึงการที่สารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยรับประทานสูดหายใจสัมผัสทางผิวหนังหรือโดยการฉีดผ่านผิวหนังทำให้เกิดโรคเป็นอ ...

หัวใจหยุดเต้น

หัวใจหยุดเต้น

         ผู้ป่วยที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจมน้ำถูกรัดคอโรคหัวใจกำเริบหรือช็อกจากสาเหตุใดๆก็ตามอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ผู้ช่วยเหลือจะไม่สามารถคลำชีพจรบร ...

อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ

 "อุบัติเหตุ"หมายถึง"เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันคิด"ถือกันว่าเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดฝันมาก่อนคำว่า"อุบัติเหตุ"ตรงกับคำว่า"acci ...

ส่วนประกอบของเลือดและประโยชน์ของเลือดต่อชีวิตมนุษย์

ส่วนประกอบของเลือดและประโยชน์ของเลือดต่อชีวิตมนุษย์

          เลือดที่ไหลเวียนในกระแสโลหิตของร่างกายอาจเปรียบเสมือนขบวนรถไฟสินค้าขนส่งสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตไปสู่สถานีต่างๆภายในกระแสโลหิตมีทั้ง ...

ประวัติของการดมยาสลบ

ประวัติของการดมยาสลบ

          การดมยาสลบที่กล่าวได้ว่าเป็นรากฐานของการให้ยาดมสลบในปัจจุบันนี้เริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่๑๘เมื่อก๊าซไนทรัสออกไซด์ถูกค้นพบโดยพริสต์เ ...

หลักการรักษาทางศัลยศาสตร์

หลักการรักษาทางศัลยศาสตร์

       การรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ขยายตัวออกไปมากสำหรับการรักษาทางศัลยศาสตร์นั้นมีหลักว่าจะกระทำเมื่อ         &n ...

ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา

ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา

         เมื่อเรามีอาการปวดท้องพ่อหรือแม่จะพาไปหาหมอ หมอจะถามอาการต่างๆและตรวจดูเสร็จแล้วหมอจะให้ยามารับประทานพร้อมทั้งแนะนำเรื่องอาหารและการ ...

อาการของโรคที่พบในวัยเด็ก

อาการของโรคที่พบในวัยเด็ก

         เมื่อเด็กเจ็บป่วยสิ่งสำคัญที่บิดามารดาจะทราบได้ก็คือ"อาการของโรค"ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายแสดงออกมาเพื่อแสดงว่าร่างกายมีความผิด ...