แสดง 81 - 90 จาก 93 รายการ

หม่อน (Mulberry:  Morus  alba  Linn.)

หม่อน (Mulberry: Morus alba Linn.)

         การที่เราจะเลี้ยงไหมได้ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ  ต้องมีอาหารของไหม  หนอนไหมที่เราเลี้ยงกันอยู่นี้กินอาหารเพียงอย่างเดีย ...

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

         ประวัติการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม          มนุษย์รู้จักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาไ ...

การป้องกันอันตรายจากศัตรู

การป้องกันอันตรายจากศัตรู

         ผีเสื้อที่ออกบินจะมีศัตรูน้อยลงกว่าในระยะที่ยังเป็นตัวหนอน ศัตรูที่สำคัญในเวลากลางวันได้แก่  นกจาบคา(bee-eaters)และนกแซงแซ ...

การบินของผีเสื้อ

การบินของผีเสื้อ

         ส่วนมากปีกคู่หลังของผีเสื้อจะมีขนาดเล็กกว่าปีกคู่หน้าและเพื่อที่จะให้บินได้ดีจะต้องมีการยืดติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแต่ละข้าง  โดย ...

สีและลวดลายบนปีกผีเสื้อ

สีและลวดลายบนปีกผีเสื้อ

         ดังกล่าวมาแล้วว่า  ลวดลายและสีบนปีกผีเสื้อประกอบขึ้นด้วยเกล็ดสีเล็กๆเรียงกันคล้ายกระเบื้องบนหลังคา สีของแต่ละเกล็ดจะเกิดจากเ ...

ชีวิตของผีเสื้อ

ชีวิตของผีเสื้อ

         ชีวิตการเจริญเติบโตของผีเสื้อเป็นการเจริญเติบโตแบบครบ๔ขั้น(completemetamorphosis) เหมือนที่พบในพวกด้วง ผึ้ง และแมลงวันโดยแ ...

รูปลักษณะโดยทั่วไปของผีเสื้อ

รูปลักษณะโดยทั่วไปของผีเสื้อ

         ผีเสื้อเป็นแมลงพวกหนึ่งแตกต่างจากพวกนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆตรงที่ไม่มีโครงกระดูกอยู่ภายใน  ลำตัวประกอบด้วยวงแหวนหลายวงต่อกัน&n ...

ผีเสื้อในประเทศไทย

ผีเสื้อในประเทศไทย

         จากการชมธรรมชาติที่สวยงามรอบบริเวณบ้านหรือในชนบทตามป่าเขาต่างๆเราจะรู้สึกประทับใจในความสวยงามของผีเสื้อหลากสีที่บินวนเวียนกินน้ำหวานดอกไม้  ...

ประวัติการเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทย

ประวัติการเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทย

         ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่ตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก  สภาพแวดล้อมธรรมชาติมีความเหมาะสมกับการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างกว้างขวาง& ...