แสดง 51 - 60 จาก 93 รายการ

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาจีน

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาจีน

         เป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีนชาวจีนที่เข้าอยู่ในเมืองไทยได้นำเข้ามาเลี้ยง  ต่อมาปลาจีนซึ่งได้แก่ปลาไนปลาเฉาปลาลิ่นป ...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาไทย

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาไทย

         ปลาพื้นบ้านของไทยเรามีอยู่หลายชนิดที่เลี้ยงได้ดีทั้งในบ่อน้ำจืดและน้ำกร่อยในนาข้าวและในกระชังปลาดังกล่าวได้แก่ ...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

         จุดประสงค์ในการเลี้ยงปลาที่จะให้ได้กำไรก็คือจะต้องเลี้ยงปลาที่ให้ผลผลิตเป็นเนื้อปลาสูงสุดในแหล่งน้ำนั้นๆเป็นปลาที่กินอาหารธรรมชาติที่มีอย ...

การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย

การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย

         ประเทศไทยเรามีฝั่งทะเลที่เป็นป่าแสมโกงกาง    เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมเหมาะแก่การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นเนื้อ- ...

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

         การเลี้ยงปลาในนาข้าว เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่เพื่อผลิตอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นตามปกตินาข้าวจะมีระ ...

การเลี้ยงปลาในกระชัง

การเลี้ยงปลาในกระชัง

         การเลี้ยงปลาในกระชัง หมายถึงการเลี้ยงปลาในภาชนะกักขังตั้งแต่ลูกปลาไปจนถึงปลาขนาดใหญ่น้ำสามารถถ่ายเทได้รอบด้านของภาชนะกักขัง ...

การเลี้ยงปลาในบ่อ

การเลี้ยงปลาในบ่อ

           การเลี้ยงปลาในบ่อ          การเลี้ยงปลาส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในบ่อ ...

การใช้ประโยชน์จากครั่ง

การใช้ประโยชน์จากครั่ง

         การรู้จักนำครั่งและสีครั่งมาใช้ประโยชน์และเป็นสินค้าซื้อขายกันนั้นได้มีการค้าขายกันมาแต่สมัยโบราณแล้ว  แต่ยากที่จะหาหลักฐานท ...