แสดง 1 - 10 จาก 48 รายการ

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร  รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เ...

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัจฉริยะ และทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านทั้งในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทรง...

การปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแนวพระราชดำริ และหลักการสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้...

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในด้านศิลปะเป็นพิเศษ และได้ทรงงานด้านทัศนศิลป์และวรรณศิลป์ คือ  ในด้านจิตรกรรมประติมากรรม การถ่ายภ...

พระอัจฉริยภาพทางภาษาและหนังสือ

พระอัจฉริยภาพทางภาษาและหนังสือ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและหนังสืออย่างยอดเยี่ยมพระองค์หนึ่ง อันเนื่องมาจากทรงสนพระราชหฤทัยและทรงศึกษาภาษาไทยอย่างลึกซึ...

พระมหากษัตริย์นักดนตรี

พระมหากษัตริย์นักดนตรี

          มีเรื่องเล่ากันมาว่า นักดนตรีเอกของโลกได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีว่าหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ก็จะต...

พระบรมราชจักรีวงศ์

พระบรมราชจักรีวงศ์

          ในตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเมืองมีความระส่ำระสาย และเกิดจลาจลขึ้น พระยาสรรค์กับพวกเข้าควบคุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำไปกักข...

เฉลิมพระยศเจ้านาย

เฉลิมพระยศเจ้านาย

          การเฉลิมพระยศเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันเริ่มเมื่อ พุทธศักราช  ๒๔๙๓  ซึ่งเป็นระยะเวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่&nb...

พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ และพระอนุสาวรีย์พระบรมวงศ์ในราชวงศ์จักรี

พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ และพระอนุสาวรีย์พระบรมวงศ์ในราชวงศ์จักรี

          อนุสาวรีย์เป็นเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณความดีของบุคคล หรือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง ปัจจุบันนิยมสร้างอนุสาวรีย์เป็นร...

สำนักราชเลขาธิการ

สำนักราชเลขาธิการ

          สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม...