Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สนิธ'

[สะหฺนิด] (โบ) ว. สนิท.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน