Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'น้ำตับ'

(ถอ.) น. ไส้หรือกระเพาะที่บรรจุด้วยเครื่องในวัวควายตากไว้กินเป็นอาหาร.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน