Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'แป้ง'

น. สิ่งที่เป็นผงละเอียดเกิดจากเมล็ดข้าว ผลไม้ และรากไม้ ใช้เป็นอาหาร ผงขาวๆ ที่ทำด้วยหิน เป็นต้น สำหรับผัดหน้า.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน