ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์, หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์ หมายถึง, หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์ คือ, หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์ ความหมาย, หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์

          นักอนุกรมวิธานจะต้องเข้าใจหัวข้อต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในอาณาจักรสัตว์เสียก่อน ทั้งนี้เพราะการจำแนกสัตว์ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่จำเป็นจะต้องดำเนินตามหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

คิงดอม (kingdom)                  อาณาจักร
ไฟลัม (phylum)                     ไฟลัม
สับไฟลัม (subphylum)            ไฟลัมย่อย
ซูเปอร์คลาส (superclass)         เหนือชั้น
คลาส (class)                          ชั้น
สับคลาส (subclass)                 ชั้นย่อย
โคฮอร์ต (cohort)                     หมู่
ซูเปอร์ออร์เดอร์ (superorder)    เหนืออันดับ
ออร์เดอร์ (order)                     อันดับ
สับออร์เดอร์ (suborder)            อันดับย่อย
ซูเปอร์แฟมิลี (superfamily)       เหนือวงศ์
แฟมิลี (family)                        วงศ์
สับแฟมิลี (subfamily)               วงศ์ย่อย
ไทรบ์ (tribe)                           เหล่า
จีนัส (genus)                           สกุล
สับจีนัส (subgenus)                  สกุลย่อย
สปีชีส์ (species)                       ชนิด
สับสปีชีส์ (subspecies)              ชนิดย่อย


          
          ในบางโอกาสคำว่า "ชนิดย่อย" อาจจะถูกแทนด้วยคำว่า "พรรณ" (varieties) ซึ่งโดยแท้จริงแล้วคำว่าชนิดย่อยและพรรณนั้น เป็นคำที่มีความหมายอย่างเดียวกัน คือบอกให้ทราบว่าสัตว์ชนิดหนึ่งมีลักษณะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ลักษณะที่แตกต่างนี้เป็นลักษณะที่เด่นชัด มองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยทั่วๆ ไป ถ้าหากว่าสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในบริเวรเดียวกัน นักอนุกรมวิธานจะใช้คำว่า "พรรณ" แทนส่วนคำว่า "ชนิดย่อย" นั้นมักจะใช้สำหรับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่มีลักษณะบางอย่างแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่ห่างกันออกไปและถ้าโอกาสอำนวย ก็อาจจะผสมพันธุ์มีลูกหลานได้เป็นปกติ นักอนุกรมวิธานจึงถือว่า "ชนิด" เป็นหน่วยเล็กที่สุดในอนุกรมวิธานสัตว์


ชนิด

          คำว่า "ชนิด" นั้น ในวิชาอนุกรมวิธานหมายถึงกลุ่มประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งในธรรม-ชาติ ที่สามารถจะสืบพันธุ์ในกลุ่มเดียวกันได้โดยอิสระ  และลูกหลานที่ออกมาจะไม่เป็นหมัน   
         คำจำกัดความนี้ได้ยึดถือความสามารถในการสืบพันธุ์เป็นหลักสำคัญ ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆ แล้วค่อนข้างลำบาก ทั้งนี้ก็เพราะว่าในการศึกษา "ชนิด" ต่างๆ ในธรรมชาตินั้น นักวิทยาศาสตร์จะเก็บเอาตัวอย่างสัตว์มา และศึกษาลักษณะรูปร่างตลอดจนลักษณะภายนอกอื่นๆ ของสัตว์เหล่านั้น โดยมิได้คำนึงถึงสัตว์ชนิดนั้นๆ จะผสมพันธุ์กันได้หรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้ การจำแนกสัตว์ออกเป็น "ชนิด" ต่างๆ จึงมักก่อให้เกิดปัญหาโต้แย้งขึ้นบ่อยๆ ทั้งนี้เพราะความแตกต่างของลักษณะรูปร่างของสัตว์ชนิดต่างๆ นั้น อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการประกอบกัน เช่น สภาวะแวดล้อมหรือความแตกต่างอันเนื่องมาจากพันธุกรรม (heredity) ก็ได้


สกุล
          คำว่า "สกุล" นั้นหมายถึงการรวมเอา "ชนิด" ต่างๆ ตั้งแต่หนึ่งชนิด หรือมากกว่านั้นเข้าด้วยกันทั้งนี้โดยสมมุติเอาว่าชนิดต่าง ๆ เหล่านี้มีบรรพบุรุษร่วมกันอยู่
วงศ์
          "วงศ์" จัดได้ว่าเป็นขั้นสูงสุดของระบบการจำแนกสัตว์ที่เกี่ยวพันกับการตั้งชื่อแบบที่ใช้ "สกุล" และ "ชนิด" มาประกอบกัน ตัวอย่างพืชหรือสัตว์ที่ใช้เป็นแบบของ "วงศ์" นั้น สืบเนื่องมาจาก "สกุล" ใด "สกุล" หนึ่ง ซึ่งลักษณะเด่นของสกุลนั้น นำมาเป็นลักษณะสำคัญสำหรับตั้งเป็น "วงศ์" ขึ้น  จากนั้นก็จะรวบรวมเอาสกุลต่างๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือที่เชื่อว่าอาจมาจากสายบรรพบุรุษอันเดียวกันมารวมเข้าเป็นหมู่จัดเป็น "วงศ์" ขึ้น ดังนั้น วงศ์หนึ่งๆ อาจจะประกอบด้วย สกุลเพียงสกุลเดียวหรือหลายสกุลก็ได้
          ในสมัยของลินเนียส เขาไม่นับว่า "วงศ์" เป็นหน่วยหนึ่งทางอนุกรมวิธาน แต่ต่อมาภายหลังปรากฏว่า "สกุล" ของเขาได้รับการยกขึ้นเป็นวงศ์เป็นจำนวนมาก แสดงว่าบางสกุลของลินเนียสมีความสำคัญพอที่จะจัดเป็น "วงศ์" ได้เป็นอย่างดี
อันดับ ชั้น และไฟลัม
          หัวข้อของการจำแนกสัตว์ในขั้นสูงตั้งแต่ "อันดับ" ขึ้นไปไม่มีความสัมพันธ์กับรูปร่างหรือลักษณะของ "สกุล" หรือ "ชนิด" หัวข้อทั้งสามนี้มีความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง จึงมีการแก้ไขน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีอยู่บ้างเหมือนกันที่มีการตั้ง "อันดับ" "ชั้น" และแม้แต่ "ไฟลัม" ขึ้นใหม่
          "อันดับ" "ชั้น" และ "ไฟลัม" นั้นตั้งขึ้นโดยยึดหลักโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันของสัตว์เป็นสำคัญ สัตว์ในอันดันเดียวกัน ชั้นเดียวกัน และไฟลัมเดียวกัน อาจแพร่กระจายอาศัยอยู่ในที่ต่างๆ ทั่วโลกและมักจะมีการปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์, หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์ หมายถึง, หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์ คือ, หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์ ความหมาย, หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 2

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu