ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

การทะนุบำรุงมันเทศ, การทะนุบำรุงมันเทศ หมายถึง, การทะนุบำรุงมันเทศ คือ, การทะนุบำรุงมันเทศ ความหมาย, การทะนุบำรุงมันเทศ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การทะนุบำรุงมันเทศ


การกำจัดวัชพืช
         การกำจัดวัชพืช  จะต้องทำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  หญ้าที่กำจัดโดยวิธีถอนจะต้องนำไปทิ้งเสียที่อื่น เพื่อมิให้เจริญเติบโตในแปลงปลูกได้อีกถ้าหากเนื้อที่ปลูกมีขนาดเล็ก หลังจากกำจัดวัชพืชแล้วควรใช้จอบพรวนดินแล้วพูนโคนด้วย  ทั้งนี้ก็เพื่อจะให้มันเทศลงหัวได้สะดวก  ถ้าหากเนื้อที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถกระทำได้โดยใช้ไถผ่านระหว่างแถว หลังจากปลูกแล้ว ๑ เดือน จึงทำเช่นนี้เพื่อมิให้รากได้รับความกระทบกระเทือน  นอกจากนั้นก็ไม่ควรพรวนดินขณะที่กำลังลงหัว เพราะจะทำให้รากได้รับความกระทบกระเทือนและลงหัวน้อย

การให้น้ำ
         ถ้าเป็นฤดูแล้ง   การให้น้ำเป็นสิ่งจำเป็นมากเพระว่าถ้าหากขาดน้ำแล้วมันเทศจะเฉาและเหี่ยวตายไป  การให้น้ำควรให้หลังปลูก ๑ ครั้ง และหลังจากนั้นให้ห่างกันประมาณ ๒๐ วันต่อครั้ง เมื่อมันเทศเจริญเติบโตดีแล้วควรให้น้ำ ๑ เดือนต่อครั้ง การจะให้น้ำเมื่อไรนั้นให้สังเกตดูความชุ่มชื้นของดินเป็นหลัก  ถ้าหากดินยังหมาดอยู่ก็ยังไม่ต้องให้น้ำ  ดังนั้นการให้น้ำจึงอาจยืดหยุ่นได้ คือ อาจจะช้าหรือเร็วกว่ากำหนดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสภาพแวดล้อม เช่น แดด กระแสลม ความร้อน เป็นต้น
        ถ้าเป็นฤดูฝน ไม่จำเป็นต้องให้น้ำ เพราะฝนตกอยู่เสมอและมีความชุ่มชื่นเพียงพอ  แต่ต้องระวังเรื่องการระบายน้ำ  โดยขุดทางระบายน้ำให้ดีและอย่าให้น้ำท่วมและขังอยู่ได้  มิฉะนั้นมันเทศจะเน่าตายได้
การใส่ปุ๋ย
          การใส่ปุ๋ยคอก  เช่น  มูลวัว  มูลควาย  และมูลหมูที่สลายตัวแล้วลงไปในแปลงหลังจากเตรียมดินเรียบร้อยแล้วพรวนหรือคราดกลบ  จะทำให้ดินร่วนซุยและเพิ่มธาตุอาหารให้มันเทศ  ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นั้นปัจจุบันนี้ยังไม่นิยมกระทำกัน   การปลูกพืชตระกูลถั่วหรือถั่วต่างๆ  เช่น  ถั่วเขียว  ถั่วเหลือง  หรือถั่วลิสงลงไปในไร่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วไถเถา   ราก   และใบถั่วเหล่านั้นลงในไร่แล้วปลูกมันเทศ  มันเทศจะลงหัวมาก และมีขนาดโต  เพราะได้ปุ๋ยจาก  เถา  ราก  และใบถั่วที่ผุเปื่อยอยู่ในดิน พืชตระกูลถั่วเหล่านี้จะเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนให้แก่ดิน เพราะที่ปมของรากมีบัคเตรีที่ช่วยจับไนโตรเจนจากอากาศมาไว้ในปมของรากปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใช้อัตราประมาณ ๑,๖๐๐ กิโลกรัมต่อไร่

         ถ้าหากจะใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ควรใช้ปุ๋ยสูตร ๑๐-๑๐-๒๐ หรือ  ๑๓-๑๓-๒๑  อัตรา ๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่  การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นี้อาจกระทำได้ ๒ วิธีฃด้วยกัน  คือ
         ๑. ถ้าหากปลูกเป็นการค้าในเนื้อที่มาก  ควรหว่านปุ๋ยทั้งหมดให้สม่ำเสมอทั่วแปลง เสร็จแล้วไถกลบและยกร่องเพื่อใช้ปลูกมันเทศต่อไป  การใส่ปุ๋ยแบบนี้เป็นการใส่ปุ๋ยครั้งเดียวก่อนปลูก
         ๒. ถ้าหากปลูกในเนื้อที่เล็กน้อย  จะใช้วิธีใส่ปุ๋ยหลังปลูกก็ได้  คือ เมื่อมันเทศมีอายุ ๒๐-๓๐ วัน ใช้จอบขุดดินเป็นร่องเล็กข้างแถวปลูก แล้วโรยปุ๋ยลงในร่องให้สม่ำเสมอ  โดยโรยบางๆ ไว้ก่อนถ้าหากปุ๋ยเหลือจึงโรยทับอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นใช้จอบกลบปุ๋ยทั้งหมดให้ทั่ว  หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วถ้าเป็นไปได้ควรให้น้ำด้วย  เพื่อปุ๋ยจะได้ละลายและเป็นประโยชน์แก่พืชต่อไป
การตลบเถา
          มันเทศหลังจากเจริญเติบโตดีแล้ว จะเลื้อยออกไปนอกแปลง  ดังนั้นเมื่อมันเทศมีอายุประมาณ๒ เดือนครึ่งควรตลบเถาที่เลื้อยออกนอกแปลงขึ้นไว้บนหลังแปลง   การกระทำเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้รากเกิดตามข้อของลำต้นในส่วนปลายเถา  ซึ่งจะเป็นการแย่งอาหารจากลำต้น  และทำให้ได้จำนวนหัวและขนาดของหัวลดลงด้วย

การทะนุบำรุงมันเทศ, การทะนุบำรุงมันเทศ หมายถึง, การทะนุบำรุงมันเทศ คือ, การทะนุบำรุงมันเทศ ความหมาย, การทะนุบำรุงมันเทศ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu