ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์, กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ หมายถึง, กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ คือ, กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ความหมาย, กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

          เนื่องจากกิจการการผลิตอาหารสัตว์มีมากขึ้น และไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพทำให้มีการปลอมปนอาหารสัตว์เป็นผลร้ายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  รัฐบาลจึงได้ตราพระราช-บัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖และแก้ไขปรับปรุงใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่ม  ๙๗   ตอนที่ ๑๑๑ หน้า ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕  โดยสรุปได้ให้อำนาจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อควบคุม  กำหนดการผลิต   จำหน่ายอาหารสัตว์  และกำหนดปริมาณสารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น 

          ในกากถั่วเหลืองต้องมี
          ๑. โปรตีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๒
          ๒. ความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๓
          ๓. กากไม่เกินร้อยละ ๘
          ๔. เถ้าไม่เกินร้อยละ ๘

          ในกรณีอาหารผสมสำเร็จรูป  ก็กำหนดปริมาณสารอาหารไว้เป็นมาตรฐานเช่นกัน เช่น อาหารผสมของโคอายุ ๓-๖ เดือน ต้องมี
          ๑. โปรตีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๒
          ๒. ไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
          ๓. กากไม่เกินร้อยละ ๗
          ๔. ความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๓

          อาหารไก่ เป็ด และสุกร ก็กำหนดปริมาณสารดังกล่าวไว้เช่นกัน ผู้ที่จะประกอบการค้าอาหารสัตว์ จะต้องขออนุญาตและขึ้นทะเบียนการค้าโดยติดต่อขออนุญาตที่กรมปศุสัตว์

          กรมปศุสัตว์  ได้จัดตั้งกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย มีนายทะเบียนรับจดทะเบียน  มีสารวัตรและเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์นำมาวิเคราะห์ตรวจสอบเป็นประจำ  มีห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์ ตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุปลอมปน

กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์, กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ หมายถึง, กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ คือ, กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ความหมาย, กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 14

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu