ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หน้าที่และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ, หน้าที่และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ หมายถึง, หน้าที่และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ คือ, หน้าที่และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ความหมาย, หน้าที่และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
หน้าที่และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ

          การที่คอมพิวเตอร์สามารถรับภาวะทางด้านการคำนวณตัวเลขต่างๆ การแสดงผล และการเขียนแบบไปจากผู้ออกแบบได้ ทำให้ผู้ออกแบบสามารถใช้สมองและความสามารถของตนเองทำงานในส่วนที่สำคัญอื่นๆ เช่น ความปลอดภัย ความสวยงามผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้ได้ดียิ่งขึ้น ในที่นี้เราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า คอมพิวเตอร์ออกแบบหรือตัดสินใจเลือกแบบด้วยตัวมันเองไม่ได้  ถ้าเราต้องการสะพานยาว ๕๐ เมตร ที่สามารถรับน้ำหนักได้ ๒๐ ตัน เราจะหวังนำข้อมูลนี้ไปป้อนให้คอมพิวเตอร์ แล้วให้มันออกแบบสะพานให้เราเสร็จอย่างอัตโนมัติเลยนั้นไม่ได้ สิ่งที่คอมพิวเตอร์ทำได้คือคำนวณว่าถ้าโครงสร้างสะพานมีรูปร่างอย่างนี้ มีฐานรองรับน้ำหนัก รูปร่างขนาดนี้ ทำจากวัสดุประเภทนี้ มีความยาวและความกว้างอย่างนี้ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เราต้องป้อนเข้าไปแล้ว สะพานนั้นจะสามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้เท่าไรทนความสั่นสะเทือนได้เท่าใด  และมีแรงกดตามจุดต่างๆเท่าใด  จะเห็นได้ว่ามนุษย์ยังต้องเป็นผู้กำหนดตัดสินใจเลือกแบบและเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบให้กับคอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์จึงเป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการออกแบบให้กับมนุษย์เท่านั้น แต่ถ้ามีคอมพิวเตอร์ช่วย  ผู้ออกแบบจะสามารถทดสอบแนวความคิดหรือหลักการใหม่ๆ ในการออกแบบได้ง่าย หรือจะศึกษาผลของการเปลี่ยนค่าตัวแปรของการออกแบบที่มีต่อคุณภาพของงานออกแบบนั้นได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น การปรับปรุงแก้ไขงานออกแบบที่ได้ทำไปแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็ว ถ้ามีคอมพิวเตอร์ช่วย ตัวอย่างเช่น การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบเครื่องบินโดยสารในปัจจุบันนั้น คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์  ปีก และส่วนอื่นๆ ทำให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบเครื่องบินโดยสารที่มีสมรรถนะสูงขึ้น แต่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง ขณะเดียวกัน เราสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ลักษณะการทรงตัวของเครื่องบิน ในกรณีเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งเกิดขัดข้องไม่ทำงานได้ด้วย ทำให้เราสามารถออกแบบเครื่องบินที่มีความปลอดภัยสูง หรือออกแบบระบบเตือนภัยที่เหมาะสมได้ด้วย จากตัวอย่างข้างต้นนี้ จะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย จะทำให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบงานที่มีคุณภาพดีภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้

หน้าที่และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ, หน้าที่และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ หมายถึง, หน้าที่และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ คือ, หน้าที่และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ความหมาย, หน้าที่และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu