ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขในปัจจุบัน, วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขในปัจจุบัน หมายถึง, วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขในปัจจุบัน คือ, วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขในปัจจุบัน ความหมาย, วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขในปัจจุบัน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขในปัจจุบัน

          การจัดให้มีแพทย์ประจำตำบล เป็นความคิดของเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฏศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) เมื่อครั้งเป็นพระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก โดยขอตั้งหมอพื้นเมืองเป็นแพทย์ประจำตำบล เพื่อให้ช่วยจดบันทึกคนเกิดคนตาย ได้ทดลองทำอยู่ ๒-๓ ปี (พ.ศ. ๒๔๔๘-๒๔๕๐) ต่อมาสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงดำริให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเลือกหมอแผนโบราณในท้องที่ให้เป็นหมอประจำตำบลเพื่อแบ่งเบาภาระแพทย์ประจำเมืองในการปลูกฝีและจำหน่ายยาตำราหลวง ปรากฏว่าการปฏิบัติได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  ในปี  พ.ศ. ๒๔๕๗ กระทรวงมหาดไทยจึงได้แก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ ให้มีตำแหน่งแพทย์ประจำตำบลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขในปัจจุบัน, วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขในปัจจุบัน หมายถึง, วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขในปัจจุบัน คือ, วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขในปัจจุบัน ความหมาย, วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขในปัจจุบัน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu