แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

ดีเทอร์มิแนนต์

ดีเทอร์มิแนนต์

         สำหรับแต่ละเมตริกจัตุรัส จะมีจำนวนจริงจำนวนหนึ่ง ซึ่งหาได้จากสมาชิกของเมตริกนั้นๆเราเรียกจำนวนจริงนี้ว่า ดีเทอร์มิแนนต์ขอ ...

ปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน

ปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน

         ปัปปุสได้สร้างทฤษฎีเพื่อใช้หาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนอีกซึ่งกล่าวว่าเมื่อหมุนรูปที่อยู่ในระนาบ และมีพื้นที่แน่นอนรอบเส้นตรงคงที่ซ ...