แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การแปรรูปโลหะ

การแปรรูปโลหะ

         การแปรรูปโลหะคือการนำเหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อ(castiron)ที่ได้จากการถลุงเหล็กมาทำให้เป็นรูปร่างต่างๆตามต้องการการแปรรูปโลหะมีหลายวิธีและหลายกระ ...

การผลิตเหล็กกล้า

การผลิตเหล็กกล้า

        จากเหล็กถลุงสามารถนำไปผลิตเป็นเหล็กชนิดอื่นๆได้เช่นเหล็กกล้าเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อเทา(graycastiron)เหล็กพืด(wroughtiron)เหล็กตีให้แผ่ไ ...