แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ระบบการได้ยิน

ระบบการได้ยิน

         หูเป็นอวัยวะสำหรับฟังเสียงแบ่งเป็น๓ส่วนด้วยกันคือหูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นกลาง ...

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่

         เป็นโรคที่ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะพบว่ามีการระบาดอยู่เนืองๆเกือบทุกปีและเป็นได้กับบุคคลทุกกลุ่มอายุ      ...