แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การเขียนเซต

การเขียนเซต

          ในการเขียนเซต นอกจากจะเขียนวงกลมหรือวงรีล้อมรอบสมาชิกทั้งหมดของเซตเรายังมีวิธีเขียนเซตแบบอื่นอีก คือ    & ...