แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ระบบการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อ

ระบบการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อ

          ระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อลายเป็นตัวออกแรงทำงานโดยอาศัยกระดูกเป็นคานและข้อต่อเป็นจุดหมุน(fulcrum) ...

ระบบกล้ามเนื้อ

ระบบกล้ามเนื้อ

         ความสำคัญพิเศษของกล้ามเนื้ออยู่ที่การหดตัวทำให้เกิดการเคลื่อนไหวจากการกระพือปีกของแมลง๑,๐๐๐ครั้งใน๑วินาทีจนถึงการหดตัวนาน๕นาทีขอ ...